×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Innowacyjna biogazownia

W Rolniczo-Sadowniczym Gospodarstwie Doświadczalnym w Przybrodzie należącym do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu uruchomiono innowacyjną biogazownię. Zbudowana została w całości na polskich rozwiązaniach technicznych i technologicznych. Dzięki modułowej konstrukcji, wykorzystaniu głównie skręcanych elementów ze stali, możliwe jest dostarczanie całej instalacji (poza betonowymi fundamentami) na plac budowy w kontenerach oraz szybki montaż. Dzięki temu technologia ta posiada ogromny potencjał eksportowy.

Biogazownia to instalacja wytwarzająca gaz z różnych rodzajów biomasy w procesie fermentacji metanowej – wyjaśnia prof. Jacek Dach z Instytutu Inżynierii Biosystemów UPP. – Wykorzystując bioodpady i biomasę uboczną z rolnictwa w sektorze biogazowym możemy wygenerować w skali całego kraju znacznie większą moc, niż planowane elektrownie atomowe. W dodatku energia wytwarzana z biogazu jest nie tylko w pełni sterowalna i kontrolowalna, w odróżnieniu od innych rodzajów OZE, ale również posiada dodatkowy walor środowiskowy, ponieważ powstaje z przetwarzania bioodpadów, które i tak trzeba zagospodarować. W tym wypadku nie ma lepszej technologii niż fermentacja metanowa.

Nowa biogazownia w Przybrodzie charakteryzuje się niezwykle wysoką wydajnością fermentacji. Uzyskuje się to dzięki wydzieleniu pierwszej części fermentacji w hydrolizerze pracującym z unikatowymi kulturami bakteryjnymi oraz niezwykle efektywnym systemem mieszania o bardzo małym zapotrzebowaniu na energię. Dzięki temu biogazownia może być zasilana bardzo szeroką gamą substratów – począwszy od materiałów typowo rolniczych jak odchody zwierzęce, wywary i słomę, po różnego rodzaju odpady z przetwórstwa rolno-spożywczego.

Wykorzystywana technologia posiada także niezwykle wysoką sprawność energetyczną, bowiem wcześniejsze wersje instalacji od kilku lat pracują z wydajnością ponad 8500 MWh z 1 MW zainstalowanej mocy, co daje niespotykaną w innych rodzajach OZE sprawność na poziomie 97% mocy teoretycznej. Jest to możliwe dzięki bardzo małej awaryjności, co zapewnia między innymi odporny na uszkodzenia system mieszania z pojedynczym mieszadłem umieszczonym centralnie. Zamiast pochodni do spalania nadmiarowego biogazu instalacja jest wyposażona w kocioł do produkcji ciepłej wody.

Biogazownia będzie zasilana obornikiem produkowanym w gospodarstwie Przybroda oraz odpadami z przetwórstwa rolno-spożywczego z okolicznych firm. Przetwarzając obornik w energię, zlikwidowana zostanie uciążliwość odorowa związana z jego sezonowym rozrzucaniem na pola. Energia elektryczna będzie oddawana do sieci, ale produkowane w kogeneracji ciepło będzie ogrzewało budynki administracji gospodarstwa i liczne domy i mieszkania w tej miejscowości, co zredukuje zjawisko smogu i polepszy jakość powietrza. Biogazownia ta przyczyni się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla, o co najmniej 6800 ton rocznie.

Iwona Cieślik