×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Rada Doskonałości Naukowej

Gotowi do tytułowania

We wrześniu ukonstytuowały się zespoły dziedzinowe RDN. Na pierwszych spotkaniach wybrano przewodniczących i ich zastępców. Ci pierwsi, zgodnie ze statutem Rady, stali się jednocześnie członkami prezydium RDN (oprócz nich w prezydium są przewodniczący i sekretarz RDN). Znamienne, że w kierownictwie żadnego z zespołów nie ma naukowca z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Widoczny jest też brak przedstawicieli niewątpliwie dużego ośrodka śląskiego. Nadreprezentowany jest z kolei Gdańsk, który oprócz przewodniczącego RDN, prof. Grzegorza Węgrzyna (Uniwersytet Gdański), ma także przedstawicielkę wśród kierujących zespołami (UG) i dwóch zastępców (GUMed, Akademia Muzyczna). Trzyosobową delegację ma też Poznań: przewodniczący z Uniwersytetu Artystycznego i dwóch wice z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Do ścisłego kierownictwa zespołów wybrano po dwóch naukowców ze stolicy (Politechnika Warszawska, Uniwersytet Warszawski), Lublina (UMCS, KUL) i Wrocławia (Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Przyrodniczy).

Na czele połowy zespołów (I, II, VII, VIII) stanęły osoby, które w kwietniowych wyborach do RDN cieszyły się największym poparciem w swoich dyscyplinach. Wśród nich jest lider całego głosowania – prof. Janusz Krzysztof Kowal z Akademii Górniczo-Hutniczej (491 głosów w inżynierii mechanicznej), który został sternikiem 27-osobowego Zespołu II Nauk Inżynieryjno-Technicznych . Od 40 lat związany jest z Wydziałem Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Zajmuje się problematyką eliminacji drgań w kontekście szkodliwego oddziaływania na maszyny i urządzenia oraz na organizm ludzki. Jest autorem 27 publikacji indeksowanych w bazie Scopus. H-index = 7. Liczba cytowań 125 (107 bez autocytowań). Jego zastępcą jest prof. Małgorzata Lewandowska z PW (inżynieria materiałowa).

Prof. Małgorzata Omilanowska (UG), reprezentująca nauki o sztuce, pokieruje 21-osobowym Zespołem I Nauk Humanistycznych. W latach 2014–15 była ministrem kultury i dziedzictwa narodowego. Pracuje w Instytucie Historii Sztuki UG oraz Instytucie Sztuki PAN. Specjalizuje się w problemach architektury XIX i XX wieku. Baza Scopus zawiera jedną jej publikację. Zastępcą został prof. Janusz Czebreszuk z UAM (archeologia).

Przewodniczącym Zespołu III Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu (12 osób) wybrano prof. Adama Dzikiego z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (nauki medyczne), gdzie szefuje I Katedrze Chirurgii oraz Klinice Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej. Jest światowej klasy specjalistą w leczeniu chorób jelit. Jest autorem 239 publikacji w bazie Scopus, cytowanych 1308 razy (1256 bez autocytowań). Indeks Hirscha = 19. Jego zastępcą został prof. Piotr Lass z GUMed (nauki o zdrowiu).

Pracami Zespołu IV Nauk Rolniczych (15 osób) przewodzi prof. Jan Franciszek Jankowski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (zootechnika i rybactwo). Zarządza Katedrą Drobiarstwa na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt. Współtworzył hodowlę i wdrażał do produkcji nowe rody indyków i ich mieszańce WAMA, które na przełomie lat 80. i 90. XX wieku stanowiły ponad 90% pogłowia tego gatunku ptaków użytkowych w Polsce. Jego dorobek w Scopusie to 162 publikacje, cytowane 1316 razy (913 bez autocytowań). H-index = 19 (bez autocytowań = 16). Wiceprzewodniczącym wybrano prof. Andrzeja Koteckiego z UPWr (rolnictwo i ogrodnictwo).

Najbardziej licznemu, 33-osobowemu Zespołowi V Nauk Społecznych przewodniczy prof. Krzysztof Jajuga z UEWr (ekonomia i finanse), gdzie pełni rolę dyrektora Instytutu Zarządzania Finansami i kierownika Katedry Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem. W pracy naukowo-badawczej koncentruje się na finansach, statystyce i ekonometrii. W Scopusie ma 10 publikacji, które cytowano 188 razy. Indeks Hirscha = 4. Zastępować go będzie prof. Iwona Hofman z UMCS (nauki o komunikacji społecznej i mediach).

Na czele Zespołu VI Nauk Ścisłych i Przyrodniczych (21 osób) stoi prof. Krzysztof Pachucki z UW (nauki fizyczne). Jest specjalistą w dziedzinie teorii atomowej i molekularnej spektroskopii. W ub.r. otrzymał Nagrodę FNP. Napisał 190 publikacji indeksowanych w Scopusie. Cytowano je 5719 razy (4823 bez autocytowań). H-indeks = 42 (bez autocytowań = 38). Jego zastępcą jest prof. Marcin Hoffmann z UAM (nauki chemiczne).

Najmniej licznym, bo zaledwie 3-osobowym Zespołem VII Nauk Teologicznych kieruje ks. prof. Krzysztof Góźdź z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Prowadzi Katedrę Historii Dogmatów. Jest członkiem Międzynarodowej Komisji Teologicznej w Watykanie. Na jego zastępcę wybrano ks. prof. Jana Perszona z UMK.

Prowadzącym prace Zespołu VIII Sztuki (9 osób) został prof. Andrzej Banachowicz z UAP (sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki). Jest kierownikiem X Pracowni Rzeźby. Tworzy tkaniny artystyczne oraz obiekty z blachy, gliny, granitu, skorup, ceramiki, szkła. Wiceprzewodniczącym jest prof. Piotr Kusiewicz z AM w Gdańsku (sztuki muzyczne).

W Radzie Doskonałości Naukowej zasiada 141 naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny i dyscypliny nauki i sztuki. Ich kadencja rozpoczęła się 1 czerwca i potrwa do końca 2023 roku.

Mariusz Karwowski