KNOW stymuluje rozwój naukowy

Wojciech Froncisz

W 2013 roku WBBiB UJ zawarł z Jagiellońskim Centrum Innowacji sp. z o.o. (JCI) umowę powołującą Jagiellońskie Konsorcjum Naukowo-Biznesowego dla Badań Biomolekularnych i Komórkowych (CELL-MOL-TECH). (...) Szeroki wachlarz zadań realizowanych w ramach KNOW wpłynął niewątpliwie bardzo pozytywnie na działalność badawczą, badawczo-rozwojową i dydaktyczną WBBiB UJ. Spróbujmy się teraz zastanowić, czy ich realizacja dała mierzalne efekty naukowe i dydaktyczne. 

Więcej w elektronicznym i drukowanym wydaniu FA.