Bo za każdą technologią stoi człowiek…

Wojciech Łużny

Hasło służące za tytuł tego materiału to motto, którym posługuje się Wydział Humanistyczny AGH. Tak, na AGH istnieje od niemal dwudziestu lat Wydział Humanistyczny, który z wielkim powodzeniem kształci specjalistów (socjologów, kulturoznawców i informatyków ukierunkowanych społecznie) posiadających wiedzę z zakresu nauk społecznych i humanistycznych oraz umiejętności wykorzystywania nowych technologii informatycznych i komunikacyjnych, zwłaszcza Internetu i mediów społecznościowych, w sferze kulturalnej i społecznej. I rzeczywiście każda współczesna technologia, nawet najbardziej skomputeryzowana czy zautomatyzowana, jest tworzona przez ludzi i dla ludzi. Zapewne w dającej się przewidzieć przyszłości, mimo niezwykłego rozwoju robotyki i technologii opartych na sztucznej inteligencji, tak pozostanie. Warto spojrzeć nieco szerzej na treści kryjące się w tym pięknym haśle, bo naprawdę ludzie stoją nie tylko za każdą technologią, ale oni właśnie tworzą wszystkie instytucje, które te technologie wymyślają, opracowują i wdrażają. I taką właśnie instytucją od 100 lat jest krakowska AGH. Prowadzimy badania naukowe, kształcimy studentów i współpracujemy ściśle z otoczeniem społeczno-gospodarczym, a wszystko to jest możliwe dzięki posiadanej infrastrukturze, budynkom, aparaturze naukowej i całemu zapleczu technicznemu. Ale to wszystko działa – i to tak skutecznie – dzięki ludziom. Bo na naszej uczelni najważniejsi są ludzie i więzi ich łączące. „W rzeczach wielkich wystarczy chcieć”.

Takie motto przyświecało jednemu z naszych Ojców Założycieli, profesorowi Janowi Zarańskiemu. Te słowa mogłyby charakteryzować działalność, zaangażowanie, pasję i oddanie sprawom Akademii bardzo wielu wybitnych osobistości, dzięki którym przez 100 lat nasza uczelnia rozwijała się i stopniowo zdobywała pozycję, jaką obecnie posiada. Mieliśmy w naszej historii szczęście do wybitnych naukowców, organizatorów badań naukowych i kształcenia, dzięki którym mamy pełne prawo być dumni z naszej Akademii w dniu jej wspaniałego Jubileuszu. Tym wielkim postaciom przyznajemy tytuły honorowe, uwieczniamy ich na tablicach pamiątkowych, kolejnym pawilonom uczelni nadajemy ich imiona – i bardzo dobrze, bo to dzięki ich pasji i wiedzy możemy dziś świętować. Ale jest również całkiem oczywiste, że nie wszystkim ludziom AGH w jej stuletniej historii dane było czynić wielkie rzeczy. Społeczność Akademii tworzyli, tworzą i będą tworzyć ludzie, którzy czynią małe rzeczy. Co najważniejsze jednak, w naszej historii nigdy nie brakowało ludzi, którzy te małe rzeczy czynili w wielki sposób. I to dzięki nim – rzeszy już często bezimiennych pracowników administracji, laborantów, asystentów – dzięki ich kompetencjom, zaangażowaniu i pasji, dzięki temu, że potrafili z oddaniem, poświęceniem i cierpliwością wypełniać swoje codzienne obowiązki, właśnie te małe rzeczy wykonując w wielki sposób, możemy dziś z dumą patrzyć na naszą AGH. I świętując Jubileusz stulecia uczelni, wspominając naszych wybitnych poprzedników czyniących rzeczy wielkie, pamiętamy z wdzięcznością też o tych, których powołaniem i misją było co prawda czynić rzeczy małe, ale potrafili je czynić w wielki sposób. Warto zauważyć, że w tym krótkim tekście kilkakrotnie powtarzają się słowa „wiedza – pasja – więź”. I nie jest to przypadek. Te trzy słowa to klucz do zrozumienia specyfiki naszej uczelni. Bo ludzie, którzy tworzą naszą wspólnotę, którzy całym życiem służą odkrywaniu i przekazywaniu wiedzy, robią to z pasją i z wielką troską o budowanie wzajemnych więzi. Dlatego właśnie nasze uczelniane motto, powszechnie stosowane we wszelkich materiałach promocyjnych AGH, to trzy koła w naszych barwach: zielonej, czarnej i czerwonej, z trzema słowami: wiedza – pasja – więź. Właśnie dzięki temu, że wspólnotę AGH tworzyli i tworzą wspaniali ludzie, którzy zarówno „rzeczy wielkie”, jak i „rzeczy małe” wykonują w wielki sposób, czyli cierpliwie, z wytrwałością i troską o jakość, we wzajemnej zgodzie i współpracy, z budowaniem więzi, po prostu z sercem, nasza uczelnia jest dla nas drugim domem. I dlatego wielu nas z takim wzruszeniem włącza się podczas każdej akademickiej biesiady we wspólny śpiew naszej ulubionej pieśni z jej refrenem: „Tu jest twoje miejsce, tu jest twój dom”. Nasza stuletnia, lecz wciąż młoda AGH.

Prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny , prorektor ds. kształcenia, przewodniczący Komitetu ds. Organizacji Jubileuszu 100-lecia AGH