Za drzwiami laboratorium

Dlaczego świat naukowy powinien zwiększyć zaangażowanie w popularyzację nauki?

Paulina Mozolewska

Osoby nieznające specyfiki pracy w instytucji naukowej uważają, że badacz spędza dnie głównie na pracy laboratoryjnej lub prowadzeniu wykładów. Sami uczeni mogą się poczuć takimi założeniami nieco dotknięci, ponieważ wachlarz ich codziennych zadań jest dużo szerszy. Zawiera się w nim poszukiwanie sposobów finansowania badań, ciekawych konferencji czy przygotowywanie wniosków grantowych, konkursowych i przetargowych. Nie możemy zapominać o całej liście obowiązków administracyjnych związanych z raportowaniem postępów realizacji projektów oraz opieką nad doktorantami i pozostałymi członkami zespołu. Poza tym naukowiec musi jeszcze znaleźć czas na przygotowanie publikacji naukowej oraz cały proces publikacyjny. Nie będę nawet wspominać o obowiązkach związanych z pełnieniem dodatkowych funkcji, np. kierownika katedry czy redaktora czasopisma, a to i tak nie wszystko. Czy w tak wypełnionym dniu pracy badacze znajdują jeszcze czas na zaangażowanie w popularyzację nauki? Niezbyt często. A czy powinni?

Więcej w elektronicznym i drukowanym wydaniu FA.