Taylorowie

Cz. 1 Autorzy fundamentów

Magdalena Bajer

W historii rodzin inteligenckich dziedziczenie zainteresowań bywa zróżnicowane. Czasem przez kilka pokoleń utrwalają się te same albo zbliżone, w obrębie podstawowego podziału nauk na przyrodnicze i humanistyczne, kiedy indziej już dzieci idą innymi ścieżkami poznania niż rodzice.

(...) W wywodzącej się z warstwy szlacheckiej, już inteligenckiej, rodzinie Taylorów szybko pojawili się przedstawiciele rozlicznych specjalności, zarówno zawodowych jak badawczych. Za protoplastę szeroko rozgałęzionego rodu potomkowie uważają Stanisława, adwokata i sędziego, którego śladem poszło wielu przedstawicieli następnych pokoleń.

Więcej w elektronicznym i drukowanym wydaniu FA.