O mobbingu na uczelniach

Jan Woleński

Zaglądnąłem do książki J. Wyleżałek. Jest to gruntowne teoretyczno-empiryczne studium na temat mobbingu społecznego, w tym uczelnianego. Z przeprowadzonych badań wynika, że mobbing dotknął ponad 7% pracowników uczelni, a ponad 3,4% było nim zagrożonych, tj. co dziesiąty pracownik naukowy jakoś doświadczył mobbingu. Autorka uważa ten wskaźnik za wysoki i alarmujący. Co do osób mobbowanych, około 45% wskazywało na to, że kwestionowały one nieetyczne zachowania przełożonych, np. domaganie się dopisywania ich nazwisk jako współautorów publikowanych prac. Natomiast nie ma uzasadnienia dla tezy, że mobberzy powszechnie stosowali praktyki mobbingowe wobec najzdolniejszych, aczkolwiek nie ma powodów sądzić, że takowi znaleźli się w badanej grupie.

Więcej w elektronicznym i drukowanym wydaniu FA.