Książki nadesłane

Tomasz HERBICH, Pragnienie Królestwa. August Cieszkowski, Mikołaj Berdiajew i dwa oblicza mesjanizmu , Teologia Polityczna, Warszawa 2018, seria: Czwarta Fala.

Anna MALISZEWSKA, W stronę antropologii inkluzywnej: głęboka niepełnosprawność intelektualna a człowieczeństwo. Studium z zakresu katolickiej teologii niepełnosprawności , Wyd. UŚ, Katowice 2019, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Leszek DRONG, Tropy konfliktu. Retoryka pamięci kulturowej we współczesnej powieści północnoirlandzkiej , Wyd. UŚ, Katowice 2019, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Etno-grafie, kulturo-grafie , pod red. Kamili GĘSIKOWSKIEJ i Kamila KOZAKOWSKIEGO, Wyd. UŚ, Katowice 2018, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Włodzimierz BOLECKI, Chack. Gracze. Opowieść o szulerach, Wydawnictwo Literackie , Kraków 2018.

Książki nadesłane

„Akcent. Literatura i sztuka. Kwartalnik” , nr 1 (155) 2019, WFK „Akcent”, Instytut Książki, Lublin 2019.

Jeffrey D. HOLMES, Edukacja i uczenie się. 16 największych mitów , tłum. Ewa Czerniawska, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2019.

Miyahara JUNJI, Inwencja i innowacja. Jak powstało białe oświetlenie? , tłum. Anna Zalewska, red. nauk. Wiesław Stręk, TAiWPN Universitas, Kraków 2019.

Medialne kody w wyobraźni i języku dziecka , pod red. Emilli BAŃCZYK, Natalii MOĆKO, Wyd. UŚ, Katowice 2018, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Joanna LUSTIG, Marian MITRĘGA, Natalia STEPIEŃ-LAMPA, Od opiekuńczości do pomocniczości. Z perspektywy polityki społecznej , Wyd. UŚ, Katowice 2018, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Danuta PLUTA-WOJCIECHOWSKA, Efektywność terapii dyslalii. Logopedyczno-lingwistyczna analiza wyników badań , Wyd. UŚ, Katowice 2019, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

„Ethos. Kwartalnik - Książki” , nr 123 lipiec-wrzesień 2018, Wydz. Filozofii KUL, Ośrodek Badań nad Myślą Jana Pawła II, „Instytut Jana Pawła II KUL”, Lublin 2019.

Leszek SZEWCZYK, Głoszenie słowa Bożego w środowisku zsekularyzowanym , Wyd. UŚ, Katowice 2019, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Oriental Encounters. Language, Society, Culture / Spotkania orientalistyczne. Język, społeczeństwo, kultura , ed. by / red. Agnieszka SOLSKA, Ireneusz KIDA, Wyd. UŚ, Katowice 2019, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Małgorzata KALISZEWSKA, Barbara KLASIŃSKA, Kompetencje hermeneutyczne w teorii i praktyce akademickiej , Wyd. UJK, Kielce 2018.

Maciej DOMBROWSKI, Monadyzm biologiczny a problem psychofizyczny. Studium filozofii Stanisława Ignacego Witkiewicza , Wyd. Nauk. UMK, Toruń 2018.

Marek MIKOŁAJEC, Wspólnota i literatura. Studia o prozie Gustawa Morcinka , Wyd. UŚ, Katowice 2019, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Katarzyna CZORNIK, Miron LAKOMY, Konflikty zbrojne na Bliskim Wschodzie i w Afryce w drugiej dekadzie XXI wieku. Przebieg – uwarunkowania - implikacje , Wyd. UŚ, Katowice 2018.

Bożena CETNAROWSKA, Compound Nouns and Phrasal Nouns in English and Polish , Wyd. UŚ, Katowice 2019, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Katarzyna NIESPOREK, Hałda. O śląskiej wyobraźni symbolicznej , posłowie Anna Węgrzyniak, Wyd. UŚ, Katowice 2019, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Joanna GÓŹDŹ, Ściąganie w szkole jako przejaw nieuczciwości szkolnej, Wyd. UŚ, Katowice 2019, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Monika MAJEWSKA, Dostojewski w utworach politycznych Conrada , Wyd. UMCS, Lublin 2019.

Ewa SOLSKA, Czas kultury naukowej , Wyd. UMCS, Lublin 2019.

Corey PEIN, Nowy Dziki Zachód. Zwycięzcy i przegrani Doliny Krzemowej , tłum. Barbara Gutowska-Nowak, Wyd. UJ, Kraków 2019, seria: MUNDUS. Fenomeny.

Kamil ZEIDLER, Estetyka prawa , Wyd. UG, Gdańsk – Warszawa 2018.

Mirosław SZREDER, Zrozumieć świat liczb , Wyd. UG, Gdańsk 2019.

Tadeusz PIÓRO, Szkice o sztuce przekładu i sztuce czytania , Wyd. UW, Warszawa 2019.

Dorota RYBARKIEWICZ, Metakolaż. O kanonie myślenia metafizycznego , Wyd. UŁ, Łódź 2018.

Weronika JUROSZEK, Psychopedagogiczne uwarunkowania odroczenia decyzji o rozwodzie. Porównanie małżonków rozwodzących się i zawieszających postępowanie rozwodowe , Wyd. UŚ, Katowice 2019, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Aleksandra BARWICKA-MAKULA, Od wrogości do przyjaźni. Habsburgowie austriaccy wobec Polski w latach 1587-1592 , Wyd. UŚ, Katowice 2019, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Muzyka na Śląsku Cieszyńskim , red. nauk. Bogumiła MIKA, Magdalena SZYNDLER, Wyd. UŚ, Katowice 2018, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Antonina KURTOK, Kulturalne i literackie konteksty relacji chorwacko-węgierskich w XIX i XX wieku , Wyd. UŚ, Katowice 2019, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Studia Barbarica. Profesorowi Andrzejowi Kokowskiemu w 65. rocznicę urodzin. T. 1-2 , red. Barbara Niezabitowska-Wiśniewska, Piotr Łuczkiewicz, Sylwester Sadowski, Marta Stasiak-Cyran, Michael Erdrich, Drukarnia Akapit, UMCS, Lublin 2018.

Zwierzę – język – emocje. Dyskursy i narracje , pod red. Marzeny KUBISZ i Justyny TYMIENIECKIEJ-SUCHANEK, Wyd. UŚ, Katowice 2018, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Karolina KOSTYRA, Wiosenna bujność traw. Obrazy przyrody w filmach o dorastaniu , Wyd. UŚ, Katowice 2019, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Ks. Damian BEDNARSKI, Biskup Józef Gawlina jako opiekun Polaków na emigracji , Wyd. UŚ, Katowice 2019, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Marcela GRUSZCZYK, Idea w służbie propagandy. Komitet Słowiański w Polsce 1945-1953 na tle ruchu nowosłowiańskiego , Wyd. UŚ, Katowice 2019, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Język w prasie. Antologia , pod red. nauk. Małgorzaty KITY i Iwony LOEWE, Wyd. UŚ, Katowice 2019, seria: Podręczniki i Skrypty UŚ w Katowicach.

Gaweł JANIK, Żydowskie (nie)męskości. O powojennej twórczości Adolfa Rudnickiego, Wyd. UŚ, Katowice 2019, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Paweł SARNA, Odra (1945-1950). Monografia czasopisma , Wyd. UŚ, Katowice 2019, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Maja STARAKIEWICZ, Model i metafora. Komunikacja wizualna w humanistyce , koncepcja wizualna: Jakub Woynarowski i Maja Starakiewicz, Korporacja Ha!art, Kraków 2019.

Mariola JARCZYKOWA, Korespondencja i literatura okolicznościowa w kręgu magnaterii Wielkiego Księstwa Litewskiego , Wyd. UŚ, Katowice 2019, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Maja DRZAZGA-LECH, Śląski Moniuszko. Recepcja postaci i twórczości kompozytora na Górnym Śląsku. Studium socjologiczne. Tom 2: Mitotwórcze narracje moniuszkowskie w górnośląskiej kulturze. Socjologiczna analiza działalności Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr oraz Opery Śląskiej w drugiej połowie XX wieku , Wyd. UŚ, Katowice 2019, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Jacek WARCHALA, Formy perswazji , Wyd. UŚ, Katowice 2019, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Naukowcy. Osobowość, rola, profesjonalizm , red. nauk. Alicja ŻYWCZAK, Małgorzata KITLIŃSKA-KRÓL, Wyd. UŚ, Katowice 2019, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Jolanta SKUTNIK, Czuła pedagogia. Edukacyjny walor dzieł i działań księżnej Izabeli z Flemingów Czartoryskiej , Wyd. UŚ, Katowice 2019, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Robert Wojciech Portius – krośnieński mieszczanin, kupiec i fundator. Studia z dziejów diaspory szkockiej na ziemiach Rzeczypospolitej oraz relacji polsko-węgierskich w dobie nowożytnej , red. Piotr ŁOPATKIEWICZ, Grzegorz PRZEBINDA, Władysław WITALISZ, PWSZ w Krośnie, Krosno 2019, seria: Biblioteka Pigoniana.

Studia Pigoniana. Rocznik Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie. Większa Europa , PWSZ w Krośnie, Krosno 2018.

Tomasz WITKOWSKI, Zakazana psychologia. Tom III: O cnotach, przywarach i uczynkach małych wielkich ludzi , Wyd. Bez Maski, Wrocław 2019.

Grzegorz PTASZEK, Edukacja medialna 3.0. krytyczne rozumienie mediów cyfrowych w dobie Big Data i algorytmizacji , Wyd. UJ, Kraków 2019.

Aleksandra NIEWIARA, Imagologia – pamięć zbiorowa – umysł i kultura , Wyd. UŚ, Katowice 2019, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Monika GWÓŹDŹ, Przymierze. Fundamentalne założenia prawodawstwa małżeńskiego Kościoła rzymskokatolickiego i Kościołów ewangelickich , Wyd. UŚ, Katowice 2019, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Piotr MACHURA, Wokół koncepcji dobra we współczesnym neoarystotelizmie anglosaskim. Normatywność, działanie, praktyki , Wyd. UŚ, Katowice 2019, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Grzegorz NANCKA, Prawo rzymskie w pracach Marcelego Chlamtacza , Wyd. UŚ, Katowice 2019, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Agata Aleksandra KLUCZEK, Primordia Romana. Mityczna przeszłość Rzymu i pamięć o niej w rzymskich numizmatach zaklęta , Wyd. UŚ, Katowice 2019, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Marcin S. PRZYBYŁA, Przeszłość, pamięć i dziwne ruiny. Archeologiczne odkrycia na Górze Zyndrama w Maszkowicach , Księgarnia Akademicka, Kraków 2018.

Jan WOLSKI, Szwajcaria w piśmiennictwie polskim. Od XIX wieku do czasów najnowszych. Rekonesans badawczy , Wyd. URz, Rzeszów 2019, seria: Biblioteka „Frazy”.