×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Zapowiedzi konferencji naukowych

Patronaty

23-25 października 2019. Gdańsk IV Ogólnopolska konferencja Dziedzictwo akademickie. Formy i kierunki partycypacji muzeów uczelni wyższych

Organizator: Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych we współpracy z Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego. Komitet naukowy: dr hab. Hubert Kowalski, prezes SMU, prof. dr hab. Jan Święch, prof. dr hab. Krzysztof Stopka, dr n. med. Magdalena Grassmann, dr Monika Marcinkowska, dr Jan Daniluk. Szczegółowe informacje: http://muzeauczelniane.pl. Kontakt: e-mail: muzeauczelni9ane@uw.edu.pl.

24 października 2019. Warszawa XXIII Konferencja pt. Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych

Organizatorem jest StatSoft Polska – firma specjalizująca się w analityce danych i dystrybutor programów z rodziny Statistica w Polsce (tel.: 12 428 43 00, e-mail: info@StatSoft.pl). Wydarzenie objęło patronatem Polskie Towarzystwo Statystyczne, a także: „Wiedza i Życie”, „Świat Nauki” i „Forum Akademickie”. Konferencja już od lat służy popularyzacji wiedzy statystycznej i ukazuje praktyczne wykorzystanie narzędzi statystycznych w codziennej pracy. Jest dla wielu źródłem inspiracji przy opracowywaniu wyników własnych badań oraz swoistym forum wymiany myśli dla wszystkich związanych z analityką danych. Do wygłoszenia referatów zostali zaproszeni naukowcy realizujących ciekawe projekty w różnych dziedzinach badań empirycznych, a tematyka wystąpień obejmuje szeroki zakres zastosowań. Wśród tematów pojawią się: eksploracyjne podejścia w budowie modeli strukturalnych, niekonwencjonalne i chromatograficzne metody detekcji markerów wczesnego wykrywania chorób nowotworowych, analiza korespondencji i drzewa decyzyjne w opisie kultury organizacyjnej w ujęciu systemowym, przykład zastosowania prognozowania w produkcji oraz narzędzia statystyczne w badaniach zamierania drzewostanów dębowych. Udział w seminarium bez opłat. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Szczegółowe informacje: https://www.statsoft.pl/konferencja.

25-26 października 2019. Kalisz Międzynarodowa konferencja naukowa Inkulturacja drogą dialogu Kościoła z kulturami świata

Konferencja zakończona koncertem „Muzyka barokowa z misji jezuickich i z katedr w Ameryce Hiszpańskiej”. Przewodniczący komitetu organizacyjnego: ks. dr hab. Dariusz Kwiatkowski, prof. UAM. Przygotowanie koncertu: ks. prof. dr hab. Piotr Nawrot SVD i chór „Dysonans” z Poznania. Organizator: Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Patronat honorowy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezydent Miasta Kalisza, Biskup Kaliski. E-mail: darkwt63@amu.edu.pl; tel.: 601910827.

21 listopada 2019. Warszawa Uczelnia na miarę potrzeb

Prelekcje poprowadzą: dr inż. Paweł Lubomski, dyrektor Centrum Informatycznych, Politechnika Gdańska; mgr Beata Mierzejewska, zastępca kanclerza, SGH w Warszawie; Paweł Kozłowski, pełnomocnik dyrektora ds. informatyzacji, Centrum Kompetencji Cyfrowych UW. Kontakt: e-mail: biuro@pirbinstytut.pl, tel.: +48 691 571 598. Szczegółowe informacje: http://pirbinstytut.pl/index.php/uczelnia-na-miare-potrzeb-21-11-2019.

Nauki humanistyczne i społeczne

15-17 października 2019. Toruń Kształcenie i krytyka artystyczna w Europie Środkowej i Wschodniej w XX wieku

Jubileuszowa międzynarodowa konferencja z okazji 100-lecia Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Organizator: Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej UMK. Współorganizatorzy: Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata oraz Katedra Historii Sztuki i Kultury Wydziału Nauk Historycznych UMK. Kierownicy naukowi: dr. hab. Katarzyna Kulpińska, e-mail: catalina@umk.pl; dr Małgorzata Geron, e-mail: mgeron@umk.pl; dr. hab Irena Dżurkowa-Kossowska, prof UMK, e-mail: irena.kossowska@gmail.com; prof. dr hab. Jerzy Malinowski, e-mail: jmalin@umk.pl. Kontakt: dr Emilia Ziółkowska, e-mail: eziolkowska@umk.pl, tel.: +48566113761; prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz, e-mail: janwikt1@yahoo.it.

17-18 października 2019. Toruń Historia pod znakiem rocznic. Rocznice historyczne na przestrzeni dziejów (różne perspektywy badawcze)

Organizator: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kierownicy naukowi: prof. dr hab. Magdalena Niedzielska, e-mail: nie@umk.pl; prof. dr hab. Szczepan Wierzchosławski, e-mail: szwierz@umk.pl; dr hab. Tomasz Krzemiński, e-mail: tomasz_krzeminski@interia.pl. Kontakt: dr Aneta Niewęgłowska, e-mail: hera@umk.pl, tel.: 56-611-23-76; dr Ilona Zaleska, e-mail: izaleska@umk.pl, tel.: 56-611-23-76.

19 października 2019. Toruń I Ogólnopolska Konferencja Studencka PsychoNowva

Organizator: Studenckie Koło Naukowe Psychologii UMK „Animus”. Kierowniki naukowy: prof. dr hab. Maria Lewicka, e-mail: marlew@umk.pl. Kontakt: dr Małgorzata Gut, e-mail: mgut@umk.pl, tel.: 606413958.

24-25 października 2019. Toruń Inwentaryzacja zabytków w Polsce – dzieje, metody, osiągnięcia

Organizator: UMK. Kierownicy naukowi: dr Franciszek Skibiński, e-mail: franek_skibinski@umk.pl; dr hab. Jacek Tylicki, prof. UMK, e-mail: jaca@umk.pl; dr hab. Juliusz Raczkowski, e-mail: jracz@umk.pl; dr hab. Michał Wożniak, prof. UMK, e-mail: wozniak@umk.pl. Kontakt: mgr Tomasz Kowalski, e-mail: tomasz3kowalski@gmail.com, tel.: 501-048-287; mgr Izabella Brzostowska, e-mail: brzostowska@wp.pl, tel.: 056-611-45-15.

Nauki ścisłe

20-22 października 2019. Ciechocinek XXXVIII Ogólnopolska Konferencja im. Profesora Władysława Bukietyńskiego Metody i zastosowania badań operacyjnych – MZBO 2019

Organizator: Katedra Zastosowań Informatyki i Matematyki w Ekonomii UMK. Kierownik naukowy: prof. dr hab. Józef Stawicki, e-mail: stawicki@umk.pl. Kontakt: dr Dorota Górecka, e-mail: dgorecka@umk.pl, tel.: +48-56-611-4606.

Opracowała Ewa KOSTOWSKA