×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

TEB Akademia, MNiSW

Pierwsza federacja – niepubliczna

Pięć uczelni niepublicznych, których założycielem jest TEB Akademia: Wyższe Szkoły Bankowe w Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu oraz Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu, utworzyło 1 lipca 2019 r. pierwszą federację uczelni pod nazwą Federacja Naukowa WSB-DSW. Federacja uczelni to forma prawna przewidziana przez Ustawę 2.0. Tworzące ją podmioty zachowują tożsamość i odrębność formalnoprawną. Uczelnią stowarzyszoną jest WSB w Toruniu, która jeszcze nie posiada statusu akademickiego. Siedzibą Federacji Naukowej WSB-DSW jest Gdańsk, a pierwszym prezydentem wybrano dr. hab. Marcina Kalinowskiego (na fot.), prof. WSB, wieloletniego dziekana Wydziału Finansów i Zarządzania gdańskiej WSB, specjalistę w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym i finansów behawioralnych.

Utworzenie Federacji Naukowej WSB-DSW ma na celu konsolidację potencjału naukowego zrzeszonych uczelni, wypracowanie wspólnej polityki naukowej, rozwój działalności badawczej oraz nawiązywanie współpracy z ośrodkami zagranicznymi. Sfederowane szkoły wyższe posiadają 6 uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie pedagogiki, nauk o komunikacji społecznej i mediach, nauk o zarządzaniu i jakości, ekonomii i finansów i językoznawstwa oraz prawo do habilitowania w zakresie pedagogiki.

W uczelniach Federacji WSB-DSW kształci się ponad 57 tys. studentów, w tym 35% na studiach stacjonarnych. Zatrudniają one na etatach 627 nauczycieli akademickich. Jest wśród nich 184 samodzielnych pracowników nauki, a 65 z nich posiada tytuł naukowy. W uczelniach tych pracuje też ponad 2 tys. pracowników dydaktycznych na umowy cywilnoprawne. Ponad 200 osób jest w trakcie postępowania w sprawie uzyskanie stopnia naukowego doktora. W roku akademickim 2019/20 DSW uruchamia szkołę doktorską, do której rekrutuje 4 doktorantów (3 w zakresie pedagogiki oraz 1 w zakresie nauk o komunikacji i mediach).

MK