×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Uniwersytet Jagielloński, Społeczna Akademia Nauk

Międzynarodowe standardy – krajowa praktyka

W dniu 27 czerwca 2019 r. w Krakowie Uniwersytet Jagielloński wraz ze Społeczną Akademią Nauk zorganizowały już drugą konferencję zatytułowaną Zarządzanie uniwersytetem przyszłości. Doskonalenie organizacyjne uczelni przyszłości UNIFUT.PL .

Honorowy patronat nad konferencją objął wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin oraz Fundacja Rektorów Polskich. Do grona partnerów należeli również: Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, PCG Academia, PCG Polska, Blackboard Inc. oraz Pearson Polska.

Konferencja Zarządzanie Uniwersytetem Przyszłości zgromadziła ponad 150 osób profesjonalnie zajmujących się zarządzaniem uczelnią: rektorów, prorektorów, kanclerzy i menedżerów zarówno państwowych, jak i niepublicznych polskich uczelni.

Tematem przewodnim konferencji było stymulowanie doskonalenia systemów organizacyjnych uczelni wyższych w Polsce poprzez promowanie skutecznych koncepcji, metod i praktyk zarządzania nowoczesnymi instytucjami szkolnictwa wyższego. Podczas wykładu inauguracyjnego prof. Łukasz Sułkowski zaakcentował, że realizacja tego celu jest możliwa dzięki popularyzacji i adaptacji na polskich uczelniach skutecznych rozwiązań z obszaru zarządzania, przy jednoczesnym wykorzystaniu międzynarodowych standardów.

Debatę na temat Konstytucji dla Nauki otworzył panel moderowany przez prof. inż. Jerzego Woźnickiego, prezesa Fundacji Rektorów Polskich, pt. Nowy ład akademicki w zarządzaniu uczelniami .

Dyskusję na temat Nowych strategii i struktury organizacyjnych uczelni otworzył panel moderowany przez prof. Łukasza Sułkowskiego, prezesa PCG Academia. w którym udział wzięli prof. Wojciech Czakon (UJ), prof. Zbigniew Marciniak (UW), dr hab. inż. Krzysztof Leja, prof. PG, prof. Stanisław Kistryn (UJ).

Prorektor ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych UJ prof. Stanisław Kistryn omówił sposób, w jaki w związku z transformacją ładu akademickiego w Polsce zmienia się strategia uczelni. Istotnym punktem dyskusji w ścieżce strategicznej były obserwacje prof. Czakona na temat przekształceń struktury organizacyjnej w celu realizacji strategii uczelni – przekształcenia jednostek organizacyjnych i konsolidacje wydziałów. Trzeci panel poświęcony zarządzaniu systemami nauki i szkołami doktorskimi poprowadzony został przez prof. Marka Kwieka, dyrektora Centrum Studiów nad Polityką Publiczną UAM.

Jak podkreślał przewodniczący konferencji prof. Łukasz Sułkowski – konferencja Zarządzanie uniwersytetem przyszłości to okazja do wymiany doświadczeń.

(SR)