Kategoryzacja jednostek naukowych 2013-2016 po odwołaniach

Krzysztof T. Chyży, Elżbieta D. Ryńska, Ewa Dahlig-Turek, Andrzej Pilc, Marta Szoka, Dominik Antonowicz, Błażej Skoczeń, Monika Marcinkowska, Jacek Drogosz, Sebastian Fijałkowski, Piotr Brzeziński, Maciej Zabel

Trudno w to uwierzyć, że ewaluacja rozpoczęta w 2017 roku trwa do dzisiaj, z uwagi na wciąż niezakończony proces rozpatrywania odwołań bądź dokonywania ponownej oceny jednostek. W chwili oddawania niniejszego artykułu do druku dziewięć jednostek nie otrzymało jeszcze ostatecznej decyzji o przyznanej kategorii.

Tuż po zakończeniu zasadniczej oceny, w terminie 30 dni przewidzianym w art. 47 ust. 2 ustawy o zasadach finansowania nauki z 2010 r., zaczęły napływać odwołania składane przez jednostki naukowe, które miały zastrzeżenia do decyzji o niezaakceptowaniu konkretnych osiągnięć (tzw. zdarzeń ewaluacyjnych). Po rozpatrzeniu odwołań niektóre jednostki, nie godząc się z powtórną niekorzystną oceną, wystąpiły na drogę sądową zakończoną wyrokiem nakazującym ponowną ewaluację. Część jednostek przeprowadziła przekształcenia i ponownie przesłała do MNiSW ankietę (w terminie 60 dni od procesu przekształcenia). Niektóre jednostki z kategorią C przeprowadziły działania naprawcze, po czym ponownie złożyły ankietę (w terminie 12 miesięcy po uzyskaniu kategorii C).

Więcej w elektronicznym i drukowanym wydaniu FA.