Innowacyjne metody dydaktyczne – dlaczego warto uczyć nieco inaczej?

Artykuł sponsorowany

Uczenie się osób dorosłych postrzegane jest jako złożony, ciągły i nieprzerwany proces. Ma on miejsce nie tylko na sali w czasie zajęć, ale także w życiu codziennym, w rodzinie czy wśród znajomych. W zależności od cech wrodzonych i życiowych doświadczeń osób uczących się, a także wpływu środowiska, w którym te osoby funkcjonują, posiadają one różne zdolności i preferują odmienne sposoby zdobywania wiedzy.

Świadomość tego, że uczestnicy zajęć lubią się uczyć na różne, często odmienne sposoby może pomóc wykładowcy lepiej zaplanować i przygotować zajęcia. Uwzględniając różne sposoby uczenia się, warto tak przygotować scenariusz zajęć, by te osoby miały szansę być zadowolone z ich przebiegu i efektów. Zarówno świadomość istnienia różnych stylów, jak i uwzględnienie wiedzy o nich w przygotowywaniu zajęć edukacyjnych to ważne czynniki rozwoju każdego „wykładowcy” świadczące o jego profesjonalizmie i zapewniające większą efektywność jego pracy oraz satysfakcję z prowadzenia zajęć.

W całym tym procesie oprócz nastawienia do nauki dużą rolę odgrywa nauczyciel, który swoją postawą, metodami pracy i sposobem przekazywania wiedzy może wpływać na to, czy uczeń będzie aktywny w trakcie uczenia się. Jego zadaniem jest zaciekawić ich określonym tematem, wciągnąć w twórczą pracę nad danym problemem, nauczyć krytycznego myślenia, aby potrafili właściwie oceniać fakty, dobierać do nich rozwiązania i na ich podstawie w przyszłości budować własne teorie.

Stałe zdobywanie nowej wiedzy, doskonalenie metod i technik nauczania jest bezwarunkowym czynnikiem podtrzymania odpowiednich kwalifikacji wykładowców. Jak zachęcić studentów do nauki? Jak obudzić w nich ciekawość do nauczanego przedmiotu? Jak uzyskiwać pożądane efekty dydaktyczne? To pytania, które niejeden wykładowca sobie zadaje, ale na które niewielu zna odpowiedź. Czy każdy może osiągnąć mistrzostwo w zakresie wykładania swojego przedmiotu? Tak pod warunkiem, że chce się tego nauczyć. Można poszerzać swoją wiedzę na temat najważniejszych zagadnień z dziedziny metodyki i psychologii uczenia poprzez czytanie fachowej literatury i czasopism dostępnych na rynku albo biorąc udział w warsztatach, szkoleniach, konferencjach poświęconych tym zagadnieniom.

Tych, którym marzy się sala pełnej aktywnych i zaangażowanych słuchaczy Instytut PWN zaprasza w październiku 2019 r. na drugą edycję szkolenia pt. „Innowacyjne metody dydaktyczne”, które poprowadzą doświadczeni pedagodzy: mgr Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak i mgr Mirosława Suchocka.

Celem warsztatów jest doskonalenie umiejętności metodycznych w zakresie praktycznego zastosowania wybranych innowacyjnych metod uczenia takich, jak: nauczanie wzajemne, odwrócona lekcja, metoda projektów, metoda Jigsaw, metoda tekstu przewodniego, metaplan, debata, studenckie portfolio, plakat ikonograficzny, webquesty, aktywne wykłady z wykorzystaniem narzędzi online itp. Warsztaty są skierowane do wykładowców akademickich, nauczycieli szkół wyższych i osób zajmujących się kształceniem dorosłych, którzy dbają o rozwój swoich kompetencji nauczycielskich.

Sprawdź kalendarium szkoleń na stronie i.pwn.pl/warsztatyInstytutPWN

PRAKTYCZNA WIEDZA | KONKRETNE ROZWIĄZANIA WYŻSZE KWALIFIKACJE