Dydaktyczna ścieżka kariery

Justyna M. Bugaj

Obecnie do wyboru są głównie dwa obszary rozwoju zawodowego: naukowy i dydaktyczny, a priorytety są znane. Zatem pierwszeństwo nadal mają wszelkie aktywności naukowe, które gwarantują zatrudnienie (i ciągłość zatrudnienia). Dopiero w drugiej kolejności nauczyciel akademicki może doskonalić swoje kompetencje dydaktyczne. Właściwie ma to miejsce w dwóch przypadkach: kiedy nauczyciel sam dąży do doskonalenia swojego warsztatu dydaktyka lub kiedy jest skierowany na szkolenia korygujące jego postępowanie, np. w wyniku negatywnych ocen studentów. Obowiązująca ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z 2018 roku wprowadziła możliwość i konieczność usankcjonowania awansu w tym obszarze.

Więcej w elektronicznym i drukowanym wydaniu FA.