Algorytmy 1991-2024

Henryk Miłosz

Algorytmy sposobu podziału dotacji dla szkół wyższych zaczęły obowiązywać od roku 1991 (lub 1992). Ich konstrukcja była prosta i czytelna. Stała przeniesienia C = 0,3 (w latach 1991-1997) i C = 0,2 (w latach 1998-2006). Pozostałe składniki, studencki i kadrowy, miały wagę Ws = Wk = 0,5.

(...) W tym artykule przedstawiam wpływ dwóch składników dotacji, studenckiego i kadrowego, na wysokość dotacji całkowitej przy zmniejszającej się od 2013 r. wartości stałej przeniesienia C. O potrzebie zmniejszenia wartości stałej przeniesienia pisałem na łamach „Forum Akademickiego” w 2007 r. (FA 2/2007).

Więcej w elektronicznym i drukowanym wydaniu FA.