Licealiści jak studenci

„Zdolny uczeń – świetny student” po raz drugi

Paweł Śpiechowicz

Jeszcze nie są studentami, ale już mogą się poczuć jak członkowie społeczności akademickiej. Uzdolnieni licealiści z całego regionu łódzkiego po raz drugi biorą udział w naszym programie „Zdolny uczeń – świetny student”. Piszą artykuły, podobnie jak magistranci gromadzą materiały do prac, mają też możliwość rozwoju dzięki najnowszemu sprzętowi, którego w ich szkołach nie ma. Opiekunowie naukowi i władze Uniwersytetu Łódzkiego są coraz bardziej zadowoleni z efektów tego projektu.

– Program „Zdolny uczeń – świetny student” przygotowaliśmy z myślą o najlepszych uczniach szkół średnich – co niekoniecznie oznacza zdobywających najwyższe oceny – pragnących rozwijać swoje, skonkretyzowane już w jakimś stopniu, zainteresowania naukowe. Chcieliśmy pokazać im uniwersytet jako miejsce przyjazne pozytywnym pasjom, jako świetne środowisko prowadzenia badań – mówi prof. Tomasz Cieślak, prorektor ds. studenckich UŁ, twórca programu.

Weekendy z informatyką

Mateusz przyjeżdża na Uniwersytet Łódzki w weekendy z Tomaszowa Mazowieckiego. Uczył się w tamtejszym I LO. W tym roku pisał maturę. Programowanie interesuje go od dawna. Dzięki projektowi „Zdolny uczeń – świetny student” ma dostęp do sprzętu, na którym normalnie nie mógłby pracować.

– Na zajęciach tutaj uczymy się programowania gier na platformę VR, a także cyfrowego przetwarzania obrazu. Dzięki tym wizytom mogę się rozwijać. Pasuje mi luźna atmosfera – robię to, co mnie interesuje, bez poczucia, że trzeba zrobić coś z góry zaplanowanego – mówi tegoroczny maturzysta.

Na uczelni opiekunem Mateusza jest doktorant Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Norbert Borowski.

– Mateusz to bardzo zdolny chłopak, nauka podstaw informatyki nie wchodziła tutaj w grę. Przygotowałem więc dla niego zajęcia z obszaru, który jest najbardziej obecnie rozwojowy. Jestem opiekunem w tym programie już drugi raz i coraz bardziej mnie zaskakuje, ilu zdolnych młodych ludzi mamy w Łodzi i regionie – mówi informatyk z WFiIS UŁ.

Jedna przecznica do studiowania

Łukasz uczy się w VIII LO w Łodzi, historią zainteresował się już w gimnazjum. O programie „Zdolny uczeń – świetny student” powiedziała mu nauczycielka historii. Wypełnił ankietę i został podopiecznym dr. Kamila Piskały z Wydziału Filozoficzno-Historycznego. Na zajęcia nie jest daleko – liceum i wydział dzieli jedna przecznica.

– Program spełnia moje najważniejsze oczekiwania, czyli możliwość „pobawienia się” w studiowanie. W przyszłości chciałbym łączyć pracę z pasją, więc zależy mi na tym, żeby robić coś związanego z historią – opowiada Łukasz.

Spotkania, co z zadowoleniem podkreślają obie strony, nie polegają na wygłaszaniu wykładów, lecz na wspólnych poszukiwaniach i dialogu. Przed każdym spotkaniem Łukasz czyta wybrane lektury, na wydziale rozmawia o wybranych wątkach z opiekunem naukowym.

– To najlepsza forma z możliwych – mówi dr Kamil Piskała – wspólne poszukiwania intelektualne przy jednoczesnym odejściu od formy czysto szkolnej. Młodzi ludzie konfrontują się tutaj z atmosferą uczelni. To jest rozwijające także dla nas, wykładowców. Poznajemy studentów jeszcze przed tym, zanim trafią na studia. Im większa różnica pokoleniowa, tym trudniej taki dialog prowadzić. Program bardzo pomaga budować takie relacje.

Wspólna paca Łukasza i dr. Kamila Piskały zakończy się prezentacją naukową na temat dróg do ruchów komunistycznych w II RP na przykładzie wybranej grupy osób. Potem Łukasz zdecyduje, czy będzie chciał zostać na Uniwersytecie Łódzkim na dłużej.

Licealista o Brexicie

Inni uczestnicy programu piszą już teksty na poważne tematy politologiczne. Kuba, podopieczny doktora Tomasza Lachowskiego z WPiA UŁ, opublikował już swoją pracę w branżowym czasopiśmie. To uczeń III Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim.

– Jakub jest otwartym na nową wiedzę młodym człowiekiem, który niemal od początku naszych spotkań wiedział, czym chce się bliżej zająć podczas trwania programu – mówi dr T. Lachowski.

Poza pracą nad tekstem uczeń uczestniczył w zajęciach z prawa międzynarodowego publicznego dla drugiego roku prawa dziennego oraz w konsultacjach ze swoim opiekunem naukowym.

– Mam nadzieję, że Jakub zdecyduje się na rozpoczęcie studiów w murach naszej uczelni. Niewątpliwie udział w programie „Zdolny uczeń – świetny student” pozwolił mu nieco „okrzepnąć” i nabrać pewności siebie, a to doświadczenie przyda się niezwykle już podczas normalnych studiów – konkluduje wykładowca UŁ.

„Zdolny uczeń” się rozwija!

W drugiej edycji programu „Zdolny uczeń – świetny student” wzięło udział niemal 100 uczniów z całego regionu łódzkiego. W porównaniu do pierwszej edycji to wzrost liczby uczestników. Czekamy również na kolejnych, którzy rozpoczną studia na UŁ dzięki programowi. Serdecznie zapraszamy do studiowania na UŁ.

– Efekty pierwszej i drugiej edycji przeszły moje najśmielsze oczekiwania. Duża grupa uczniów z całego regionu naprawdę zaangażowała się w życie uczelni. Powstały realne więzi między najmłodszymi badaczami a nauczycielami akademickimi UŁ – zespoły skupione na wspólnych tematach i badaniach. W części tych prac uczestniczą też z chęcią nauczyciele szkół średnich. W ten sposób uniwersytet realizuje swoją misję, bo nie polega ona przecież tylko na pracy ze studentami i własnym rozwoju naukowym pracowników – mówi prorektor Tomasz Cieślak.

Uniwersytet Łódzki to największa uczelnia badawcza w centralnej Polsce. Jej misją jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych i ścisłych. Uczelnia współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych. ?