Książki nadesłane

Tomasz HERBICH, Pragnienie Królestwa. August Cieszkowski, Mikołaj Berdiajew i dwa oblicza mesjanizmu , Teologia Polityczna, Warszawa 2018, seria: Czwarta Fala.

Anna MALISZEWSKA, W stronę antropologii inkluzywnej: głęboka niepełnosprawność intelektualna a człowieczeństwo. Studium z zakresu katolickiej teologii niepełnosprawności , Wyd. UŚ, Katowice 2019, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Leszek DRONG, Tropy konfliktu. Retoryka pamięci kulturowej we współczesnej powieści północnoirlandzkiej , Wyd. UŚ, Katowice 2019, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Etno-grafie, kulturo-grafie , pod red. Kamili GĘSIKOWSKIEJ i Kamila KOZAKOWSKIEGO, Wyd. UŚ, Katowice 2018, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Włodzimierz BOLECKI, Chack. Gracze. Opowieść o szulerach, Wydawnictwo Literackie , Kraków 2018.

„Akcent. Literatura i sztuka. Kwartalnik” , nr 1 (155) 2019, WFK „Akcent”, Instytut Książki, Lublin 2019.

Jeffrey D. HOLMES, Edukacja i uczenie się. 16 największych mitów , tłum. Ewa Czerniawska, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2019.

Miyahara JUNJI, Inwencja i innowacja. Jak powstało białe oświetlenie? , tłum. Anna Zalewska, red. nauk. Wiesław Stręk, TAiWPN Universitas, Kraków 2019.

Medialne kody w wyobraźni i języku dziecka , pod red. Emilli BAŃCZYK, Natalii MOĆKO, Wyd. UŚ, Katowice 2018, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Joanna LUSTIG, Marian MITRĘGA, Natalia STEPIEŃ-LAMPA, Od opiekuńczości do pomocniczości. Z perspektywy polityki społecznej , Wyd. UŚ, Katowice 2018, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

Danuta PLUTA-WOJCIECHOWSKA, Efektywność terapii dyslalii. Logopedyczno-lingwistyczna analiza wyników badań , Wyd. UŚ, Katowice 2019, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.

„Ethos. Kwartalnik - Książki” , nr 123 lipiec-wrzesień 2018, Wydz. Filozofii KUL, Ośrodek Badań nad Myślą Jana Pawła II, „Instytut Jana Pawła II KUL”, Lublin 2019.

Leszek SZEWCZYK, Głoszenie słowa Bożego w środowisku zsekularyzowanym , Wyd. UŚ, Katowice 2019, seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach.