×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Rada Doskonałości Naukowej

Znamy już władze

W dniu 25 czerwca odbyło się pierwsze posiedzenie plenarne Rady Doskonałości Naukowej. Prowadził je prof. Grzegorz Węgrzyn, biolog z Uniwersytetu Gdańskiego, który 4 czerwca został nominowany przez ministra nauki Jarosława Gowina na stanowisko przewodniczącego RDN.

Na wstępie J. Gowin przedstawił swoje oczekiwania w stosunku do Rady. Później wybrano skład władz RDN. W wyniku głosowania wiceprzewodniczącymi Rady zostali: prof. Bogusław Buszewski, chemik z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i prof. Marian Gorynia, ekonomista z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Sekretarzem RDN został wybrany prof. Bronisław Sitek, prawnik z Uniwersytetu SWPS. Wszyscy członkowie władz RDN należą do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. Obie instytucje będą funkcjonowały równolegle do końca 2020 r. Prof. Węgrzyn w CK przewodniczy sekcji III Nauk Biologicznych, Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych. Prof. Sitek jest sekretarzem CK. Prof. Gorynia pełni funkcję wiceprzewodniczącego CK, a prof. Buszewski jest członkiem Sekcji V Nauk Matematycznych, Fizycznych, Chemicznych i Nauk o Ziemi CK.

Sekcje RDN ukonstytuują się we wrześniu.

Podczas posiedzenia prof. Węgrzyn przedstawił szczegółowo wyniki wyborów do Rady. Mogli w nich uczestniczyć wszyscy profesorowie i doktorzy habilitowani, czyli 28 721 osób. Głosy oddało 18 064 z nich, czyli 62,89% uprawnionych. Do RDN kandydowało 451 osób. Członkami Rady zostało 141 uczonych, w tym 28 kobiet. Aż 56 członków Rady, czyli prawie 40% jej składu, jest równocześnie członkami CK, czyli przez półtora roku będą równocześnie pracować w obu instytucjach.

Dorobek naukowy kandydatów do RDN, a tym samym także jej członków, szczegółowo przeanalizowali dr Ewa Rozkosz i dr hab. Emanuel Kulczycki, prof. UAM. Wyniki można znaleźć na blogu Kulczycki.eu. Pod względem liczby cytowań i indeksu Hirscha najsłabiej wypadają humaniści, społecznicy i teologowie – właściwie go nie mają. Najlepiej jest w naukach medycznych i przyrodniczych. Nauki rolnicze i techniczne z trudem się bronią. Warto też zauważyć, że wyborcy nie zawsze kierowali się dorobkiem kandydatów. W niektórych dyscyplinach osoby o większym dorobku naukowym przepadły w głosowaniu, a wygrali ci z dorobkiem słabym lub w ogóle w międzynarodowym obiegu naukowym niewidoczni.

Prof. Węgrzyn przedstawił szczegółowo zakres obowiązków RDN oraz propozycje zmian w ustawie w przypadku jej nowelizacji. Zaproponowano zmianę art. 221 ust. 10 punkty 1 i 2: opinia nie może być pozytywna, jeśli co najmniej dwie recenzje są negatywne; decyzję odmawiającą nadania stopnia doktora habilitowanego, o której mowa, wydaje rektor.

Przyjęto też kilka poprawek do statutu Rady. Jedna z nich ma polegać na dodaniu przepisu dotyczącego niejawności akt postępowania będącego w toku procedowania przez RDN, co ma na celu zwiększenie obiektywizmu procedowanych spraw, a jest dopuszczalne i uzasadnione w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych, w tym Trybunału Konstytucyjnego.

(p)
(Rozmowa z prof. Grzegorzem Węgrzynem na str. 30).