×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Zapowiedzi konferencji naukowych

Patronat

25-26 października 2019. Bydgoszcz. Kongres Jeden świat – wiele kultur. W ramach Kongresu odbędzie się: X Międzynarodowa konferencja interdyscyplinarna Człowiek i nauka we współczesnym świecie.

Przewodniczący komitetu organizacyjnego: dr hab. Sławomir Tecław, email: congress2019@kpsw.edu.pl, tel.: 52 321 11 88. Organizator: Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy. Współorganizator: Fundacja Watykańska Joseph Ratzinger – Benedykt XVI oraz Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Urząd Miasta Bydgoszczy. „Forum Akademickie” jest patronem medialnym konferencji.

Nauki humanistyczne i społeczne

18-20 września 2019. Wisła. Nie/porozumienie nie/tolerancja, w(y)kluczenie w języku i kulturze.

Organizator: Zakład Historii Języka Polskiego oraz Zakład Lingwistyki Tekstu i Dyskursu Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego. Kontakt i nadzór merytoryczny: dr Ewa Biłas-Pleszak; prof. dr hab. Artur Rejter; dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz; dr Wioletta Wilczek.

26-27 września 2019. Sosnowiec. Człowiek w relacji do zwierząt. Mity – stereotypy – uprzedzenia.

Organizator: Laboratorium Animal Studies – Trzecia Kultura, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych UŚ. Kontakt i nadzór merytoryczny: dr hab. Justyna Tymieniecka-Suchanek, tel.: 600 113 257, e-mail: justyna.tymieniecka@poczta.fm; dr Tomasz Bugaj, tel.: 668 198 025, e-mail: tbrosja@gmail.com.

21 października 2019. Bydgoszcz. Narracje historyczne we współczesnym świecie.

Organizator: dr Anna Garczewska, Katedra Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz dr Krzysztof Garczewski, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UKW. Kontakt: e-mail: garczewska@ukw.edu.pl.

28-29 października 2019. Warszawa. Transformacja akademickiego szkolnictwa Wyższego w Polsce w okresie 30-lecia 1989-2019.

Przewodniczący komitetu naukowego: prof. dr hab. Jerzy Woźnicki (FRP – KRASP). Organizator: Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich we współpracy z Politechniką Warszawską i przy wsparciu Fundacji Rektorów Polskich. Kontakt: Marzena Gembara, e-mail: frpfund@pw.edu.pl, tel.: (22) 621 09 72 lub 609 129 729.

7-8 listopada 2019. Toruń. Hermeneutyka biografii. Warsztaty z metodologii na przykładzie biografii Abrahama (Rdz 12-25).

Organizator: Katedra Biblistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kierownik naukowy: prof. dr hab. Zdzisław Pawłowski, e-mail: zpawlowski_55@o2.pl. Kontakt: dr hab. Tomasz Tułodziecki, e-mail: tomaszt@op.pl, tel.: 508 995 140; dr hab. Dariusz Iwański, e-mail: nagid@nagid.pl, tel.: 508 995 140.

8 listopada 2019. Gdańsk. III Konferencja naukowa z cyklu „Lustro Mediów” pt . Social media: Od wolności słowa do mowy nienawiści.

Organizator: Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, Instytut Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Spraw Publicznych UJ, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ, Europejskie Centrum Solidarności oraz Pomorski Instytut Naukowy im. Profesora Brunona Synaka. Kontakt: e-mail: konferencja@lustromediow.pl. Szczegóły na: www.lustromediow.pl.

14 listopada 2019. Toruń. Kulturoznawca czy kulturotwórca? Perspektywy kulturoznawstwa zaangażowanego.

Organizator: Katedra Kulturoznawstwa UMK. Kierownik naukowy: dr hab. Dariusz Brzostek, email: darek_b@umk.pl. Kontakt: lic. Dominika Szwugier, e-mail: zanetamalkiewicz41@gmail.com, tel.: 721282905; lic. Żaneta Małkiewicz, e-mail: zanetamalkiewicz41@gmail.com, tel.: 721282905; lic. Izabela Radomska, e-mail: izabelaradomska@wp.pl, tel.: 730872968.

14-16 listopada 2019. Toruń. Pamięć wieloraka: muzea na ziemiach Rzeczpospolitej w epoce rozbiorów.

Kierownik naukowy: dr hab. Tomasz F. de Rosset, prof. UMK, e-mail: tfrosset@umk.pl. Organizator: Zakład Muzealnictwa UMK. Współorganizator: Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu. Kontakt: mgr Ewelina Doiczman, e-mail: e.bdnrz@doktorant.umk.pl; tel.: 506023799; mgr Aldoana Tołysz, e-mail: atolysz@doktorant.umk.pl.

14-15 listopada 2019. Łódź. VI Ogólnopolska Konferencja Geografii Historycznej pt. Przestrzenny wymiar badań dziedzictwa kulturowego.

Kierownik konferencji: prof. dr hab. Marek Sobczyński, dr Łukasz Musiała. Organizator: Katedra Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnych WNG Uniwersytetu Łódzkiego, Komisja Geografii Politycznej i Historycznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Komisja Geografii Historycznej Polskiego Towarzystwa Historycznego. Kontakt: dr Tomasz Figlus, tel.: (42) 645 45 90. Szczegółowe informacje na: http://geopol.geo.uni.lodz.pl.

15 listopada 2019. Katowice. Wzory osobowe i wzorce współczesnych wykonawców zawodów bibliotekarskich i informacyjnych.

Organizator: Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Wydziału Filologicznego UŚ, Katedra Informatologii i Bibliologii UŁ, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka UŚ UEK. Kontakt: dr hab. Jacek Tomaszczyk, tel.: 605 151 310, e-mail: Jacek.tomaszczyk@gmail.com.

21-22 listopada 2019. Warszawa. Przygody umysłu 2019 (Learning Adventures).

Organizator: Centrum Nauki Kopernik, New York Hall of Science oraz Uniwersytet SWPS w Warszawie. Patron honorowy: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Szczegółowe informacje na: www.adventures.kopernik.org.pl.

Nauki o życiu

7-8 września 2019. Olsztyn. VII Festiwal Serów i Twarogów Polskiego Mleczarstwa.

Przewodniczący komitetu organizacyjnego: prof. dr hab. Bogusław Staniewski. Organizator: Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością Wydziału Nauki o Żywności UWM. Kontakt: dr inż. Maria Czerniewicz, e-mail: czermar@uwm.edu.pl.

Nauki ścisłe

5 września 2019. Olsztyn. Jubileusz 50 lat kierunku Budownictwo.

Organizator: Instytut Budownictwa Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Kontakt: ib@uwm.edu.pl.

5 września 2019. Olsztyn. Seminarium spawalnicze Nauka dla przemysłu – Spawalnictwo 4.0.

Organizator: Katedra Technologii Materiałów i Maszyn UWM. Kontakt: Krzysztof Dutka, e-mail: dutkak@uwm.edu.pl.

9-11 września 2019. Zielona Góra. XI Międzynarodowa Konferencja Studentów Konstrukcja, technologia, eksploatacja i ekologia w mechanice KTEiE-2019 

(języki konferencji: polski, rosyjski, angielski). Organizator: Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego. Kontakt:  dr hab. inż. Mariusz Jenek, prof. UZ, e-mail: m.jenek@ibem.uz.zgora.pl. Strona informacyjna: http://www.wm.uz.zgora.pl.

10-13 września 2019. Zielona Góra. Konferencja międynarodowa  Challenges in Geotechnical Engineering – 2019 

(język konferencji: angielski). Organizator: Instytut Budownictwa UZ. Kontakt:  dr hab. inż. Waldemar Szajna, prof. UZ, e-mail: w.szajna@ib.uz.zgora.pl. Strona informacyjna:  https://www.cgeconf.com.

15-20 września 2019. Piechowice. Konferencja międzynarodowa  The 18th Workshop on Graph Theory – Colourings, Independence and Domination CID 2019 

(język konferencji: angielski). Organizator: Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ. Kontakt:  dr hab. Elżbieta Sidorowicz, prof. UZ, e-mail: E.Sidorowicz@wmie.uz.zgora.pl. Strona: h ttp://www.cid.uz.zgora.pl/2019.

18-21 listopada 2019. Zamek Topacz. Macromodels 2019.

Organizator: Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych, Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN. Kierownik konferencji: prof. dr hab. Aleksander Welfe. Kontakt: dr Anna Staszewska-Bystrova, tel.: (42) 635-55-21. Szczegóły na: http://www.macromodels.uni.lodz.pl.

Opracowała Ewa KOSTOWSKA