×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

Twinning i ERA Chairs 2019: większy budżet, większe szanse

Komisja Europejska otworzyła ostatnie w Programie Ramowym Horyzont 2020 konkursy Twinning i ERA Chairs z terminem zamknięcia w połowie listopada 2019 r.

Budżety tych konkursów są najwyższe ze wszystkich dotychczasowych, co pozwoli sfinansować rekordowo dużą liczbę projektów. Dodatkowym czynnikiem, który powinien zachęcić instytucje w Polsce do przygotowania i złożenia wniosku projektowego, jest kwalifikowalność kosztów badań naukowych oraz nowe zasady selekcji wniosków, przeciwdziałające koncentracji finansowanych projektów w poszczególnych krajach.

– To ostatnia szansa na zdobycie grantów w konkursach Horyzontu 2020: Twinning i ERA Chairs. Przygotowanie dobrego wniosku projektowego do tych konkursów jest procesem czasochłonnym i często wymaga od zespołu podjęcia prac jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem konkursów. Ważnym czynnikiem, który powinien zachęcić instytucje do przygotowania i złożenia wniosków, oprócz wyższych budżetów konkursów, są wprowadzone nowe zasady selekcji projektów (tzw. ex-aequo selection cryterion ), przeciwdziałające koncentracji finansowanych projektów w poszczególnych krajach wideningowych. Dodatkową zachętą do aplikowania niech będą ostatnie sukcesy Polski w obszarze Upowszechnianie Doskonałości i Zapewnienie Szerszego Uczestnictwa w konkursie Teaming 2, gdzie wygrały trzy projekty zgłoszone przez polskie instytucje: Narodowe Centrum Badań Jądrowych, AGH w Krakowie i Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, a każdy otrzymał dofinansowanie w wysokości ok. 15 mln euro – powiedział dr inż. Zygmunt Krasiński, dyrektor KPK.

Celem projektów realizowanych w ramach konkursu ERA Chairs jest wzmocnienie instytucji koordynatora w wybranej dziedzinie naukowej poprzez zatrudnienie światowej klasy naukowców oraz utworzenie w instytucji nowych zespołów badawczych realizujących innowacyjne badania naukowe. Maksymalny budżet projektu wynosi 2,5 mln euro, a okres realizacji to 6 lat.

Projekty realizowane w ramach konkursu Twinning mają na celu wzmocnienie instytucji koordynatora w wybranej dziedzinie naukowej poprzez współpracę badawczo-innowacyjną z instytucjami partnerskimi, które w tym obszarze mają wiodącą pozycję na poziomie międzynarodowym. Maksymalny budżet projektu Twinning wynosi 900 tys. euro, a okres realizacji to 3 lata.

We wrześniu KPK, dzięki wsparciu MNiSW, zorganizuje szkolenia z pisania wniosków konkursowych. Informacje o terminach znajdują się na stronie KPK w zakładce „Nasze szkolenia”. Ponadto KPK PB UE i Regionalne Punkty Kontaktowe zapraszają na indywidualne konsultacje.

Humaniści protestują

Ten raport nie powinien zostać upubliczniony – napisali w swoim stanowisku przedstawiciele instytutów Wydziału I. Zarzucają autorom zestawienie instytutów „reprezentujących dyscypliny o nieporównywalnym profilu badawczym, odmiennej tradycji publikacyjnej i celu społecznym”. Ich zdaniem nie uwzględniono dorobku, który wyróżnia instytuty humanistyczne na tle innych, a więc zespołowych badań, których rezultatem są monumentalne wydawnictwa i bazy danych, dokumentujące m.in. polską kulturę, sztukę i historię. Wytykają pominięcie grantów NPRH oraz projektów z programu Horizon 2020 realizowanych przez instytuty: Badań Literackich, Nauk Prawnych oraz Sztuki. Jako przykład błędnej interpretacji danych wskazują wybranie 5 jednostek (z 14 na całym Wydziale), które jako jedyne mają publikacje w bazie Scopus i określanie na tej podstawie instytutów „poniżej przeciętnej”. Za kuriozalne uznają uwzględnienie w analizie współpracy międzynarodowej jedynie publikacji w wybranych czasopismach, a nie „o wiele częstszych u humanistów i w niektórych naukach społecznych artykułów w książkach zbiorowych, które jako całość – a nie poszczególne teksty – często są efektem organizowanych konferencji czy projektów”.

Dodają, że założenie przez autorów takiego samego modelu publikacyjnego i grantowego dla wszystkich dyscyplin jest błędne. „Podczas gdy nauki ścisłe i przyrodnicze funkcjonują w globalnym obiegu, podejmując badania niezależne od lokalnego kontekstu, to w humanistyce, w badaniach nad kulturą i sztuką, nadrzędny jest obowiązek podejmowania tematów ważnych dla własnego społeczeństwa – nawet jeśli miałyby one nie interesować żadnego czytelnika za granicą” – piszą humaniści, zaznaczając, że raport podważa wizerunek ich instytutów, a odwrócenie wynikających z tego negatywnych skutków może okazać się niezwykle trudne.

MK