×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów

20% negatywnych decyzji

Slajd z prezentacji prof. K. Furtaka

W 2018 r., drugi rok kadencji, CK rozpatrzyła 4017 spraw. Postępowania habilitacyjne (było ich 2493) stanowiły aż 62% z nich. Komisja rozpatrzyła też 753 wnioski o wyznaczenie recenzentów w postępowaniach profesorskich (18,7% spraw) i 531 wniosków rad jednostek o przedstawienie kandydata do tytułu naukowego (13% spraw), 110 odwołań od uchwał rad jednostek (2,5%), a także 49 wniosków o nadanie uprawnień do nadawania stopni naukowych, 19 odwołań od własnych decyzji i 18 wniosków o zatwierdzenie uchwał o nadaniu stopnia. CK rozpatrzyła też 14 wniosków o zatwierdzenie decyzji w sprawie nabycia uprawnień równoważnych habilitacjom (art. 21 a ustawy PSW), 12 wniosków o nadanie profesury bez habilitacji i wyraziła 8 opinii w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

W stosunku do roku 2017 CK rozpatrzyła o 39% więcej spraw. Najbardziej (o 100%) wzrosła liczba wniosków o wszczęcie postępowania profesorskiego osób, które nie maja habilitacji: było ich 12 wobec 6 w 2017 r. Aż o 64% wzrosła liczba decyzji dotyczących powołania recenzentów w postępowaniach profesorskich (753/457), o 63,6% liczba wniosków o zatwierdzenie uchwał o nadaniu stopnia (18/11), o 36,8% liczba wniosków profesorskich (531/388), a o 36,6% – liczba powołań komisji habilitacyjnych (2493/1825).

Sekcje CK nie były równo obciążone pracą. Najwięcej spraw (1044) miała Sekcja Nauk Humanistycznych i Społecznych. Za nią była Sekcja Nauk Medycznych – 727, a dalej sekcje: Nauk Biologicznych, Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych – 549, Nauk Technicznych – 542, Sekcja Sztuki – 321 i Nauk Ekonomicznych – 308.

Najwięcej spraw wniosły szkoły wyższe – 93%; instytuty PAN – 5%, a pozostałe jednostki naukowe – 2%.

CK rozpatrzyła pozytywnie 3867 spraw, a negatywnie – 150 (3,7%). Negatywnie rozpatrzono 3,8% wniosków szkół wyższych, 2,5% wniosków PAN i 8,5% wniosków innych jednostek. Najwięcej negatywnych decyzji podjęła Sekcja I NHS – 66, to także najwyższy odsetek słabych wniosków – 6,3%. Na drugim końcu skali znalazła się Sekcja III NBRLiW – tylko 2 negatywne decyzje, co daje zaledwie 0,36%. Relatywnie mało negatywnych decyzji podjęła Sekcja IV NM – 13 (1,8%). Dość dużo negatywnych decyzji podjęły Sekcja II NE – 19 (6,2%) oraz VII S – 17 (5,3%). Sekcja V NMFC i NoZ podjęła 14 negatywnych decyzji (2,7%), a Sekcja VI NT – 21 (3,9%).

Można jednak na tę sprawę spojrzeć inaczej, gdyż zasadniczo nie można mówić o decyzjach negatywnych w przypadku powoływania komisji habilitacyjnych (było ich 2493) i recenzentów w postępowaniach profesorskich (753 wniosków). Zatem pozostaje do rozpatrzenia tylko 759 wniosków, w których CK może podjąć decyzję pozytywną bądź negatywną, a w tych sprawach wskaźnik decyzji negatywnych wyniósł ok. 20% .

W roku 2018 do WSA wniesiono 50 skarg na decyzje wydane przez CK. Sąd 13 z nich oddalił, 4 uznał za uzasadnione, a 33 wciąż oczekują na rozpatrzenie. Do NSA złożono 5 skarg kasacyjnych, w tym 1 złożyła sama Komisja.

Zalew wniosków awansowych

Od początku roku do końca kwietnia do CK wpłynęły 5504 wnioski w sprawach awansowych, w tym 4462 o powołanie komisji habilitacyjnych i 1040 o powołanie recenzentów profesur. CK odmówiła przyjęcia 13 wniosków habilitacyjnych z racji nieterminowego ich złożenia.

Najwięcej wniosków złożyli humaniści i społecznicy – 1856, czyli 34% wszystkich. Na drugim miejscu jest Sekcja VI NT – 917, czyli 16,7%, a dalej sekcje: IV NM – 785/14,3%, III NBRLW – 596/10,8%, V NMFCiOZ – 557/10,1%, VII S – 397/7,2% i II NE – 3823/6,9%.

O najwięcej profesur wnieśli humaniści i społecznicy – 299, co stanowiło jednak tylko 16,1% złożonych przez nich wniosków awansowych. Liderami pod względem relacji liczby wniosków profesorskich i habilitacyjnych są drudzy pod względem liczby wniosków profesorskich medycy (290 profesorskich, czyli 36,9% wszystkich), a za nimi artyści (94 wnioski profesorskie na 397 awansowych – 23,6%). Najmniej łasi na tytuły okazali się ekonomiści, którzy wnieśli tylko 45 takich wniosków, co dało 11,8% wszystkich spraw awansowych zgłoszonych do Sekcji NE. Podczas pierwszego posiedzenia plenarnego CK przewodniczący Komisji prof. Kazimierz Furtak poinformował, że w związku z drastycznym zwiększeniem liczby wniosków niemożliwe stało się dotrzymanie ustawowych terminów rozpatrzenia złożonych wniosków pod względem formalnym przez Biuro CK. Prezydium stara się opanować sytuację, aby nic nie zagroziło wszczęciu procedur w stosownych terminach.

CK musiała też zająć się przyporządkowaniem uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego do nowej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin. Rozpatrzyła przyporządkowanie uprawnień 234 podmiotów i 30 kwietnia wydała stosowny komunikat. Tylko w trzech przypadkach dokonała innego przyporządkowania niż wskazały jednostki w złożonych oświadczeniach. Komisja wskazała też podmioty uprawnione, w których będą kontynuowane postępowania awansowe pracowników instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz w związku z utartą przez nie praw promotorskich.

(P)