Wóyciccy

Cz. 2 Nowe szlaki

Magdalena Bajer

Tradycję uczestnictwa w kulturze i pomnażania jej zasobów twórczością, pracą wydawniczą i popularyzatorską zapoczątkowali w rodzinie Wóycickich humaniści integralni, postaci wyróżniające się indywidualną aktywnością na rozległym polu działania na rzecz tego, by Polacy żyjący w epoce zaborów nie zasnęli w niewoli. Już wtedy wszakże pojawiły się zainteresowania przyrodnicze i pragnienie współtworzenia gremiów skupionych na rozwijaniu nauki.

Więcej w elektronicznym i drukowanym wydaniu FA.