Tytuł zamiast dorobku

Natalia Letki, Marcin Nowotny

Dołączamy do krytyków scentralizowanego systemu awansowego. Uważamy, że nie przynosi on polskiej nauce żadnych korzyści, a wręcz przeciwnie, ma na nią negatywny wpływ. Poniższy wywód jest napisany z perspektywy dwóch różnych dyscyplin – nauk społecznych i nauk o życiu. W obu liczy się przede wszystkim publikowanie w dobrych czasopismach i wydawnictwach w obiegu międzynarodowym. Dlatego też w obu dyscyplinach polski system awansowy z jednej strony jest zbędny, a z drugiej ogranicza i utrudnia działalność naukową.

Więcej w elektronicznym i drukowanym wydaniu FA.