Towarzystwa doskonalącej się młodzi

Piotr Hübner

Geneza studenckiego ruchu naukowego sięga czasów ponapoleońskich. W Wilnie towarzystwa łączące studentów i profesorów powstawały od 1805 roku. Pierwszym było Towarzystwo Nauk Moralnych, założone przez Godfryda Ernesta Groddecka „dla ćwiczenia” studentów „przez czytanie, rozbiór i krytykę dzieł różnych oraz własnych robót”, drugim – Towarzystwo Fizyczno-Matematyczne, założone przez Józefa Twardowskiego. Oba połączono w Towarzystwo Nauk i Umiejętności, w którym dominował Joachim Lelewel. Przyjęło ono następnie zmodyfikowaną nazwę „Towarzystwo doskonalącej się młodzi w naukach i umiejętnościach”, by przekształcić się w 1808 roku w Towarzystwo Filomatyczne związane z Adamem Mickiewiczem i Tomaszem Zanem.

Więcej w elektronicznym i drukowanym wydaniu FA.