Terapeutyczne równanie

Mariusz Karwowski

Fragmentami krzywa długo się wznosi, po czym na chwilę opada, by znów wystrzelić, a następnie zapikować, powracając do stanu wyjściowego. Nie zatrzymuje się jednak na długo, kontynuując jeszcze po wielokroć ten rytm: góra-dół, góra-dół… Jednym może to przywodzić na myśl skaczące indeksy giełdowe, inni dojrzą w tym obraz jak z monitora funkcji życiowych na szpitalnym oddziale ratunkowym. A gdyby tak połączyć te dwa światy: matematyki i medycyny?

– Wtedy otrzymamy właśnie tak zobrazowany model matematyczny, który może być pomocny we wdrażaniu optymalnego leczenia – od zademonstrowania efektów swojej pracy zaczyna rozmowę dr inż. Mariusz Bodzioch z Katedry Multimediów i Grafiki Komputerowej na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Więcej w elektronicznym i drukowanym wydaniu FA.