Solidarność uczonych

Zbigniew Drozdowicz

Są takie sytuacje, w których od uczonych można, a być może nawet należy oczekiwać solidarności. W praktyce różnie z tym bywa. Ma to swoje uwarunkowania, wyjaśnienia i usprawiedliwienia. Dla zilustrowania problemu przywołam w tych rozważaniach zarówno przykłady z bardziej, jak i mniej odległej przeszłości. Można oczywiście ich znaleźć więcej. Te, które przypominam, zaliczam do szczególnie wymownych, a dwa pierwsze do sytuacji tzw. wyższej konieczności.

Więcej w elektronicznym i drukowanym wydaniu FA.