Rok polskiej matematyki

Józef Zając

Mówiąc o rozwoju nauki polskiej, należy podkreślić, iż to właśnie matematyka odgrywała prymarną rolę wśród wielu dziedzin wiedzy rozwijających się intensywnie po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Do dnia dzisiejszego cały świat nauk ścisłych i technicznych jest pełen podziwu dla osiągnięć Lwowskiej i Warszawskiej Szkoły Matematycznej, której przedstawiciele stworzyli podstawy analizy funkcjonalnej, teorii mnogości i rachunku prawdopodobieństwa, wnosząc trwały wkład do nauki światowej.

Więcej w elektronicznym i drukowanym wydaniu FA.