Powrót do przeszłości

Oceny PKA wg Ustawy 2.0

Marcin Chałupka

We wrześniu 2013 r. opublikowałem w „Forum Akademickim” rozważania na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego SK 61/12 dotyczące sytuacji, w której MNiSW formalnie podejmował i odpowiadał za konieczne decyzje w sprawie cofnięcia lub zawieszenia uprawnień do prowadzenia studiów, ale nie decydował realnie; zaś PKA realnie decydowała poprzez swój „negat”, ale nie odpowiadała sądownie za ocenę, na której decyzja była oparta. Przez kolejne lata po wyroku problem załagodzono, rozcinając bezpośrednie „przełożenie” oceny PKA na decyzje MNiSW, tj. zamieniając ustawowe „cofa albo zawiesza” na „może cofnąć albo zawiesić”. Tym samym osłabiono dążenie do możliwości weryfikacji sądowej ocen PKA, chociażby w aspekcie formalnoprawnym. Ustawa 2.0 ponownie zmieniła zwrot wektora.

Więcej w elektronicznym i drukowanym wydaniu FA.