Kto zasługuje na awans naukowy?

Tomasz Borecki

Powszechnie stosowany sposób wyceny jakości badań na podstawie wskaźników naukometrycznych spotyka się z coraz większą krytyką. Wskaźniki te powinny być narzędziem uzupełniającym, nigdy zaś zasadniczym. W wielu artykułach dotyczących tego problemu spotykamy się z opinią, że naukometria prowadzi do wielu szkodliwych zachowań ludzi nauki, ucieczki od żmudnych, często kilkuletnich doświadczeń prowadzonych w warunkach polowych, o dużym znaczeniu aplikacyjnym dla szeroko pojętej praktyki rolniczej, ogrodniczej, leśnej, na rzecz możliwych do wykonania w krótkim czasie analiz tylko laboratoryjnych, pozwalających szybko opublikować wyniki w wyżej notowanych czasopismach z wysokim impact factor. To bardzo błędna droga.

Więcej w elektronicznym i drukowanym wydaniu FA.