×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Zapowiedzi konferencji naukowych

Nauki humanistyczne i społeczne

18-20 września 2019. Kraków. Jaka Europa? Napięcia integracji europejskiej – perspektywa interdyscyplinarna.

Organizator: Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współorganizator: krakowski oddział Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich. Kontakt: dr hab. Krzysztof Koźbiał, e-mail: krzysztof.kozbial@uj.edu.pl lub dr Mirosław Natanek, e-mail: m.natanek@uj.edu.pl. Szczegóły na: http://www.europeistyka.uj.edu.pl/aktualnosci/wydarzenia/-/journal_content/56_INSTANCE_Z8ETcUcDvBj3/3458728/142258754.

25-29 września 2019. Toruń. Komunikacja w zakonach rycerskich: Przestrzenie – struktury – formy. XX Konferencja z cyklu „Ordines Militares. Colloquia Torunensia Historica”.

Organizator: Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Współorganizatorzy: Fachbereich Geschichte, Fakultät für Geisteswissenschaften, Universität Hamburg, Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Kierownicy naukowi: dr Krzysztof Kwiatkowski, e-mail: krzysztof.kwiatkowski@wp.eu; prof. dr hab. Jürgen Sarnowsky, e-mail: juergen.sarnowsky@uni-hamburg.de; prof. dr hab. Roman Czaja, e-mail: rc@umk.pl. Kontakt: mgr Anna Maleszka, e-mail: annam@doktorant.umk.pl, tel.: +48-56-611-3720.

3-4 października 2019. Toruń. Dziedzictwo rzemiosła artystycznego. Tradycyjne techniki i nowoczesna konserwacja.

Organizator: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa/Zakład Konserwacji Elementów i Detali Architektonicznych UMK. Kierownik naukowy: dr hab. Piotr Niemcewicz, e-mail: Piotr.Niemcewicz@umk.pl. Kontakt: mgr Karolina Witkowska, e-mail: karwit@umk.pl, tel.: (56) 611-38-36; dr Anna Zaręba, e-mail: anna_zareba@umk.pl, tel.: 605545611.

7-8 października 2019. Olsztyn. XII Ogólnopolska konferencja naukowa z zakresu prawa zamówień publicznych Dziś i jutro zamówień publicznych.

Organizator: Katedra Prawa Finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Współorganizator: Urząd Zamówień Publicznych. Kontakt: Maciej Lubiszewski, e-mail: m.lubiszewski@uwm.edu.pl.

15-17 października 2019. Toruń. Kształcenie i krytyka artystyczna w Europie Środkowej i Wschodniej w XX wieku. Jubileuszowa międzynarodowa konferencja z okazji 100-lecia Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Organizator: Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej UMK. Współorganizatorzy: Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Katedra Historii Sztuki i Kultury Wydział Nauk Historycznych. Kierownicy naukowi: dr. hab. Katarzyna Kulpińska, e-mail: catalina@umk.pl; dr Małgorzata Geron, e-mail: mgeron@umk.pl; dr. hab, prof UMK Irena Dżurkowa-Kossowska, e-mail: irena.kossowska@gmail.com; prof. dr hab. Jerzy Malinowski, e-mail: jmalin@umk.pl; prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz, e-mail: janwikt1@yahoo.it. Kontakt: dr Emilia Ziółkowska, e-mail: eziolkowska@umk.pl, tel.: +48566113761.

17-18 października 2019. Kraków. Komunikowanie interdyscyplinarne. Wiedza – komunikacja – działanie.

Organizator: Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ. Szczegóły na: https://idmiksuj.edu.pl.

17-18 października 2019. Toruń. Historia pod znakiem rocznic. Rocznice historyczne na przestrzeni dziejów (różne perspektywy badawcze).

Organizator: Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Kierownicy naukowi: prof. dr hab. Magdalena Niedzielska, e-mail: nie@umk.pl; prof. dr hab. Szczepan Wierzchosławski, e-mail: szwierz@umk.pl; dr hab. Tomasz Krzemiński, e-mail: tomasz_krzeminski@interia.pl. Kontakt: dr Aneta Niewęgłowska, e-mail: hera@umk.pl, tel.: 56-611-23-76; dr Ilona Zaleska, e-mail: izaleska@umk.pl, tel.: 56-611-23-76.

19 października 2019. Toruń. I Ogólnopolska Konferencja Studencka PsychoNova.

Organizator: Studenckie Koło Naukowe Psychologii UMK „Animus”. Kierownik naukowy: prof. dr hab. Maria Lewicka, e-mail: marlew@umk.pl. Kontakt: dr Małgorzata Gut, e-mail: mgut@umk.pl, tel.: 606413958.

24-25 października 2019. Kraków. Europa nacjonalistów. Nacjonalizmy europejskie w perspektywie historycznej i porównawczej.

Organizatorzy: Zakład Polityki i Kultury Krajów Śródziemnomorskich Instytutu Europeistyki UJ i Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali Universitadegli Studi di Padova. Kontakt: europanacjonalistow@gmail.com.

24-26 października 2019. Łódź. Małe miasta: przestrzeń, społeczeństwo, gospodarka – polityka i rozwój lokalny.

Organizatorzy: Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, Wydział Nauk Geograficznych Katedra Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Kierownik konferencji: prof. dr. hab. Tadeusz Marszał. Kontakt: https://www.uni.lodz.pl/konferencja/szczegoly/male-miasta-przestrzen-spoleczenstwo-gospodarka-polityka-i-rozwoj-lokalny.

24-25 października 2019. Toruń. Inwentaryzacja zabytków w Polsce – dzieje, metody, osiągnięcia.

Organizator: Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Kierownicy naukowi: dr Franciszek Skibiński, e-mail: franek_skibinski@umk.pl; dr hab. Jacek Tylicki, prof. UMK, e-mail: jaca@umk.pl; dr hab. Juliusz Raczkowski, e-mail: jracz@umk.pl; dr hab. Michał Wożniak, prof. UMK, e-mail: wozniak@umk.pl. Kontakt: mgr Tomasz Kowalski, e-mail: tomasz3kowalski@gmail.com, tel.: 501-048-287; mgr Izabella Brzostowska, e-mail: brzostowska@wp.pl, tel.: 056-611-45-15.

Nauki ścisłe

19-23 sierpnia 2019. Olsztyn. Międzynarodowe Sympozjum Satelitarne 2019.

Organizator: Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego, Wydział Geodezji Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa UWM. Współorganizator: Beacon Satellite Studies Group z URSI Commission G. Kierownik komitetu organizacyjnego: prof. dr hab. inż. Andrzej Krankowski. Kontakt: srrc@uwm.edu.pl.

13-18 września 2019. Kraków. 45. Zjazd Fizyków Polskich.

Organizator: Krakowski Oddział PTF, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej, Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Uniwersytetu Pedagogicznego, Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN. Kontakt: 45zfp@uj.edu.pl. Witryna internetowa: www.45zfp.uj.edu.pl. Wydarzenie zgromadzi około 600 naukowców z różnych gałęzi fizyki, nauczycieli fizyki oraz przedstawicieli innych dziedzin nauki. Uczestnicy – pracujący w uczelniach wyższych, szkołach, instytutach badawczych, laboratoriach powiązanych z przemysłem i instytucjach certyfikujących – zaprezentują najważniejsze osiągnięcia naukowe ostatnich lat. Wydarzeniu patronuje rektor UJ prof. Wojciech Nowak.

20-22 października 2019. Ciechocinek. XXXVIII Ogólnopolska Konferencja im. Profesora Władysława Bukietyńskiego Metody i zastosowania badań operacyjnych – MZBO 2019.

Organizator: Katedra Zastosowań Informatyki i Matematyki w Ekonomii UMK. Kierownik naukowy: prof. dr hab. Józef Stawicki, e-mail: stawicki@umk.pl. Kontakt: dr Dorota Górecka, e-mail: dgorecka@umk.pl, tel.: 56-611-46-06.

18-21 listopada 2019. Łódź. Macromodels 2019.

Organizator: Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych, Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN. Kierownik konferencji: prof. dr hab. Aleksander Welfe. Kontakt: dr Anna Staszewska-Bystrova. Szczegółowe informacje na: http://www.macromodels.uni.lodz.pl.

Nauki o życiu

4-9 sierpnia 2019. Dorotowo. VIII Sesja Terenowa Polskiego Towarzystwa Mykologicznego.

Organizator: Polskie Towarzystwo Mykologiczne. Współorganizator: Katedra Mikrobiologii i Mykologii, Wydział Biologii i Biotechnologii UWM. Kontakt: Dariusz Kubiak, e-mail: darkub@uwm.edu.pl.

10 października 2019. Toruń. Dobrostan na co dzień w zakładach ubojowych i podczas transportu, dialog między właścicielem zwierząt, inspekcją weterynaryjną, producentem i konsumentem.

Organizator: Zakład Bezpieczeństwa Żywności Pochodzenia Zwierzęcego UMK. Współorganizator: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy. Kierownik naukowy: dr Michał Kaczmarowski, e-mail: michal.kaczmarowski@umk.pl. Kontakt: dr Michał Kaczmarowski, e-mail: michal.kaczmarowski@umk.pl, tel.: 504 345 509.

Opracowała Ewa KOSTOWSKA