×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Opis zamiast punktów

Podczas konferencji była możliwość uczestnictwa w dyskusji, jednak niewielu osobom się to udało. Jednym z tych, którzy nie otrzymali mikrofonu podczas obrad, był dr Gracjan Cimek , zastępca dyrektora Instytutu Stosunków Międzynarodowych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Dr Cimek przysłał nam swoją wypowiedź.

Należy odejść od ilościowych ocen studentów na rzecz jakościowych. Jest to konieczność wynikająca z dezaktualizacji paradygmatu newtonowsko-kartezjańskiego. Ocena jakościowa oznacza charakterystykę opisową wiedzy, kompetencji i umiejętności studenta z danego przedmiotu według sprawdzianów jakościowych właściwych danemu kierunkowi studiów. W ten sposób całościowa ocena studenta obejmowałaby małą książeczkę, w której widzimy jego ewolucję albo jej brak podczas całego toku studiów. Jednocześnie na każdym etapie kształcenia student miałby świadomość efektu ostatecznego, a więc pracowałby cały czas nad sobą. Taki opis odrzuca stosowanie kategorii wartość dodana, przeciętna, średnia, jako niewłaściwych.

Uczelnie są częścią systemu instytucji państwowych, z którymi współistnieją. Jak zauważył minister Gowin, w ciągu 10 lat pojawi się 60% nowych zawodów. W tym kontekście państwo powinno opracować megatrendy cywilizacyjne, które jako antycypacja przyszłości staną się podstawą przekształcania programów przez polskie szkoły wyższe, dając im obiektywną orientację co do kierunku rozwoju dydaktyki i badań.

Drugim aspektem tego współistnienia jest utworzenie specjalnych zespołów informacyjnych, które uczniów przedostatniego roku szkół średnich poinformują o tych megatrendach oraz o specyfice różnych kierunków studiów, dając im obiektywną wiedzę i punkt wyjścia do podejmowania świadomego wyboru dalszego kształcenia.

Dla podwyższenia jakości nauki byłoby korzystnym wprowadzenie zasady, aby każdy (na koszt państwa) doktor habilitowany w ciągu dwóch lat po uzyskaniu habilitacji poprowadził wykłady na kilku, np. pięciu, innych uczelniach. Tym samym w większej skali będą upowszechniane osiągnięcia naukowe. ?