×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

PWSZ w Kaliszu, Akademia Jakuba z Paradyża

Coraz bliżej akademii

Prezydium Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów w Warszawie zdecydowało 27 maja o przyznaniu Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu prawa do nadawania stopnia doktora nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne. To pierwszy PWSZ z takimi uprawieniami.

Tym samym kaliska uczelnia spełniła wymogi, aby być uznaną za akademicką. Zdaniem rektora, prof. Andrzeja Wojtyły, to pierwszy, najtrudniejszy i niezbędny element procesu przekształcenia w Akademię Kaliską. Uczelnia, obchodząca w tym roku jubileusz swojego 20-lecia, złożyła już kolejny wniosek o nadanie uprawnień, tym razem w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie i obronności.

Do uzyskania prawa do doktoryzowania konieczne było spełnienie określonych warunków, w tym posiadanie 12 samodzielnych pracowników naukowych i udokumentowana publikacjami aktywność naukowa. Obecnie kadrę naukowo-dydaktyczną tworzy 308 pracowników. Na 16 kierunkach i 28 specjalnościach kształci się ponad 4,4 tys. studentów. W ciągu 20 lat mury szkoły opuściło ponad 15 tys. absolwentów. Biblioteka kaliskiej PWSZ zawiera 140 tys. woluminów. Uczelnia podpisała blisko 80 umów o współpracy z partnerami zagranicznymi i zrealizowała 36 projektów współfinansowanych przez UE. W sumie ze środków unijnych pozyskała ponad 70 mln zł.

Pod koniec marca uprawnienia do doktoryzowania na kierunku językoznawstwo otrzymała Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. W ustawie powołującej AJP zapisano warunek o uzyskaniu praw do doktoryzowania w dwóch dyscyplinach, ale po zmianie przepisów wystarczy jedno. Tym niemniej trwają starania o uzyskanie kolejnych uprawnień: w zakresie mechaniki i budowy maszyn.

W AJP studiuje obecnie prawie 1880 osób. Oferta 5 wydziałów obejmuje 17 kierunków i 42 specjalności. Na stanowiskach naukowo-dydaktycznych pracują 204 osoby, w tym 61 profesorów, 90 adiunktów, 15 asystentów, 22 wykładowców i starszych wykładowców, 7 instruktorów i 9 lektorów. Biblioteka gorzowskiej akademii liczy przeszło 91 tys. woluminów. AJP zrealizowała bądź nadal prowadzi 17 projektów współfinansowanych ze środków unijnych na łączną sumę przekraczającą 15,3 mln zł.

Mariusz Karwowski