Janusz Jędrzejewicz i jego reforma szkolnictwa

Marta Ehrenkreutz-Jasińska

Jan Fryling w przedmowie do wspomnień Janusza Jędrzejewicza W służbie idei , charakteryzując postać autora, przytacza powiedzenie: „biada, kto daje ojczyźnie pół duszy, a drugie pół tu dla siebie zachowa”. Według niego Janusz Jędrzejewicz był człowiekiem, który „całą duszę oddał ojczyźnie”. Podobnie oceniał zasady etyczne premiera Jędrzejewicza Tadeusz Katelbach, pisząc, że był on „wyznawcą wartości, które Piłsudski nazywał imponderabiliami: uczciwość, rzetelność, bezinteresowność, prawość, odwaga, poczucie odpowiedzialności, szacunek dla cudzej pracy, poczucie własnej godności, honor. […] zasadom tym do końca pozostał wierny”.

Więcej w elektronicznym i drukowanym wydaniu FA.