Jak Warszawa stała się jedną ze stolic logiki

Jan Woleński

Heinrich Scholz napisał w swoim Zarysie historii logiki (wyd. niem. 1931, wyd. pol. 1967), że Warszawa jest jedną ze stolic światowej logiki. Tadeusz Kotarbiński, jeden ze współtwórców tego sukcesu, powiedział kiedyś, że polski logik, jak włoski tenor – świadectwo najwyższego mistrzostwa. Abraham Fraenkel i Yehoshua Bar-Hillel w swojej książce o podstawach teorii mnogości, wydanej w 1958 r., stwierdzili, że żaden inny kraj, relatywnie do liczby mieszkańców, nie przysłużył się w takim stopniu do rozwoju logiki i teorii mnogości.

Więcej w elektronicznym i drukowanym wydaniu FA.