DARIAH – cyfrowe zaplecze europejskiej humanistyki

Aneta Daszuta, Dominik Purchała

Od dwóch dekad coraz więcej się mówi o „humanistyce cyfrowej”. To kierunek, w ramach którego – najogólniej mówiąc – rozwijane są metody i narzędzia cyfrowe na potrzeby badań humanistycznych. Jego zasadniczym celem jest wsparcie tradycyjnych metod badań nowymi możliwościami oraz umożliwienie badań humanistycznych nowych rodzajów źródeł (np. tych, które dostępne są w olbrzymich ilościach lub posiadają wyłącznie postać cyfrową). Niemałą uwagę zwraca się w ramach cyfrowej humanistyki na wolność korzystania z danych badawczych, dostępność narzędzi i dokumentacji metod oraz nowe sposoby prezentacji wyników badań i ich popularyzację.

Więcej w elektronicznym i drukowanym wydaniu FA.