Zmiana myślenia

W stronę paradygmatu learning

Anna Sajdak-Burska

Myślenie o jakości procesu kształcenia jako jakości tego, co dzieje się na zajęciach ze studentami, o wadze jakości pracy dydaktycznej nauczyciela akademickiego wyraźnie gdzieś umknęło, często także świadomie poddawane jest poniżającej deprecjacji. Pomimo utworzenia nowej ścieżki kariery dla wybitnych dydaktyków wdrażanie Konstytucji dla Nauki w uniwersytetach wyraźnie obnażyło prymat nauki i osiągnięć naukowych. Zadziałała magiczna liczba N i znacząca część osób, która w nauce nie należy do pierwszej ligi, została niejako automatycznie przesunięta do dydaktyki, niezależnie od tego, jak sobie w tej dydaktyce radzi.

Więcej w elektronicznym i drukowanym wydaniu FA.