Wydawnictwo od kuchni

Cz. 1

Marek Misiak

Tym, co najczęściej prowadzi nas na manowce, jest wyobraźnia. Daje ona bowiem iluzję rozumienia – do momentu konstatacji: „nie tak to sobie wyobrażałem”. Nasze wyobrażenia budujemy bowiem na dotychczasowej wiedzy, najczęściej niepełnej, pochodzącej z drugiej ręki lub nie do końca zrozumianej. Należy tu rozdzielić dwa problemy: pierwszym jest zbyt bujna wyobraźnia, drugim – zbytnie przywiązywanie się do swoich wyobrażeń. Dopiero współwystępowanie obu tych problemów prowadzi do ich synergii. Konsekwencje tego ponoszę często w pracy redaktora w wydawnictwie naukowym. Autorzy bowiem mają określone wyobrażenia co do tego, jak wygląda nasza praca i priorytety. Wychodzą one na jaw na różnych etapach współpracy. Im później, tym rozczarowanie jest większe.

Więcej w elektronicznym i drukowanym wydaniu FA.