Wydawnictwa uczelniane

Zbigniew Drozdowicz

Wydawnictwa uczelniane od kilkudziesięciu lat przechodzą istotne zmiany, a te, które nie potrafiły się przystosować do nowej sytuacji na rynku wydawniczym, albo już przestały istnieć, albo też stały się swoistymi reliktami przeszłości. Na zmiany reagują jednak przede wszystkim wydawnictwa uczelni zachodnich, w tym tych, które zajmują czołowe pozycje na liście szanghajskiej. Natomiast z wydawnictwami uczelni polskich różnie bywa. Stosunkowo najszybciej zareagowali na nie właściciele i władze uczelni prywatnych. W niejednym przypadku oznaczało to jednak albo likwidację istniejących na nich wydawnictw, albo też zawieszenie ich działalności i pozostawienie jedynie szyldu. Na uczelniach publicznych sprawa jest o tyle trudniejsza, że nie mogą i nie powinny one kierować się przede wszystkim rachunkiem ekonomicznym, a ponadto stoi za nimi tradycja, która pod niejednym względem jest ich kapitałem.

Więcej w elektronicznym i drukowanym wydaniu FA.