Wóyciccy

Cz. 1 Najpierw humaniści

Magdalena Bajer

Znane potomkom korzenie humanistycznej w pierwszych pokoleniach rodziny – literatów, historyków, wydawców i wykładowców – sięgają schyłku szlacheckiej Rzeczypospolitej. Żyjący w latach 1764–1840 Jan Wóycicki był osobistym lekarzem ostatniego króla, Stanisława Augusta, który na jego rękach umierał. Był więc przedstawicielem rodzącej się jako warstwa społeczna inteligencji. Potomkowie, pomni rodowego znaku Rawicz, którym pieczętowali się dawniejsi, niepamiętni już przodkowie, za rzecz naturalną mieli kształcenie się na poziomie uniwersyteckim.

Więcej w elektronicznym i drukowanym wydaniu FA.