Te same grzechy (te same przykazania)

Magdalena Bajer

W drugim tegorocznym numerze „Forum Akademickiego” przeczytałam relację z seminarium pt. Etyczne aspekty zawodu historyka , które w styczniu zorganizowały w Warszawie lubelski oddział PTH i Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, z inicjatywy grona historyków zatroskanych stanem obyczajów w ich środowisku. Konkluzją praktyczną tego spotkania jest postanowienie opracowania „kryteriów etycznych dla historiografii, ponieważ odwoływanie się tylko do dziesięciu przykazań to – jak pokazuje rzeczywistość – zdecydowanie za mało”. I to właśnie postanowienie daje mi asumpt do przypomnienia doświadczeń z ponad piętnastoletnich starań o zadowalający poziom etyczny w mediach, zakończonych kiełkowaniem zjawisk, z których może wyrosną łatwiej dostrzegalne owoce, a także trwającego od niemal dekady uczestnictwa w pracach Komitetu Etyki w Nauce PAN, co jest bliższe kłopotom historyków.

Więcej w elektronicznym i drukowanym wydaniu FA.