Poza genami

Mariusz Karwowski

Tworzą tkanki nabłonka, budują mięśnie, przekazują impulsy nerwowe, służą do rozmnażania… Ludzkie ciało zbudowane jest z ponad dwustu typów komórek, które wykonują różne funkcje, mimo że zawierają identyczne DNA. Jak to możliwe? Wynika to z innego sposobu wykorzystania przez nie tej samej informacji genetycznej. Do tego jednak, by komórki o jednakowym genotypie wykazywały odmienny fenotyp, niezbędne są odpowiednie mechanizmy, które sterowałyby tym procesem. Dopóki działają, możemy się cieszyć zdrowiem, ale jakiekolwiek zakłócenie w ich funkcjonowaniu zwiastuje nieuchronnie zmiany chorobowe.

Więcej w elektronicznym i drukowanym wydaniu FA.