Obciążeni godzinami

Tomasz Szewc

Zadajmy sobie pytanie, co jest lepsze dla społeczeństwa: sytuacja, w której w kraju jest jeden wybitny, nagrodzony Noblem lekarz, zaś reszta lekarzy jest mierna, czy też opcja, w której w każdej placówce medycznej są lekarze dobrzy, choć niekoniecznie z szansami na Nobla? Cóż po pozycji w rankingach i szeregach noblistów, gdy społeczeństwo nie ma zapewnionej odpowiedniej opieki medycznej? A przecież kompetencje lekarzy w zdecydowanej mierze zależą od jakości ich kształcenia.

Więcej w elektronicznym i drukowanym wydaniu FA.