Nowa dynamika ewaluacji i kategoryzacji dyscyplin

Błażej Skoczeń

Aktualna ewaluacja jakości działalności naukowej przeprowadzana będzie w kontekście trzech podstawowych kryteriów: poziomu naukowego lub artystycznego prowadzonej działalności, efektów finansowych badań naukowych i prac rozwojowych, wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki. Tak zdefiniowana ewaluacja wymusza określenie głównych kierunków rozwoju naukowego w danym podmiocie oraz pozwala śledzić rozwój poszczególnych dyscyplin nauki na europejskim, a nawet światowym tle.

Więcej w elektronicznym i drukowanym wydaniu FA.