Miejsce na eksperymenty

Piotr Hübner

Przez wieki formowało się przekonanie, iż wiedza przekształca się w naukę w uniwersytetach i akademiach – korporacyjnych świątyniach nauki. Na obrzeżu jedynie lokował się alchemik, poszukujący kamienia filozoficznego w zamkniętej przed postronnymi pracowni. Dysproporcja ta uległa zmianie, gdy uformował się empiryzm, jeden z fundamentów nauki akademickiej.

Więcej w elektronicznym i drukowanym wydaniu FA.