×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Zapowiedzi konferencji naukowych

Zapowiedzi konferencji naukowych

Patronaty

22 maja 2019. Lublin. International Scientific Conference IT in Cultural Heritage Management (IT-CHM 2019).

Organizatorzy: Institute of Computer Science of the Lublin University of Technology, Samarkand State University (Uzbekistan), Registan Ensemble (Samarkand, Uzbekistan) and International Institute for Central Asian Studies UNESCO (Samarkand, Uzbekistan). Kontakt: prof. Jerzy Montusiewicz, e-mail: j.montusiewicz@polub.pl. Szczegółowe informacje na: http://cs.pollub.pl/?lang=en.

8 czerwca 2019. Lublin. IV Ogólnopolska konferencja naukowa Cyber+Media.

Organizator: Fundacja na rzecz Promocji Nauki i Rozwoju TYGIEL. Kontakt: Ewelina Chodźko, tel.: 733 933 583, e-mail: kontakt@cyber-media.pl. Gośćmi honorowymi konferencji będą: prof. dr hab. Jacek Dąbała, prof. dr hab. Iwona Hofman, dr hab. Andrzej Radomski, prof. UMCS. Strona konferencji: www.cyber-media.pl.

23-25 października 2019. Gdańsk. IV Konferencja naukowa Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych Dziedzictwo Akademickie pt. Formy i kierunki partycypacji muzeów uczelni wyższych.

Komitet naukowy konferencji: dr hab. Hubert Kowalski, prezes SMU; prof. dr hab. Jan Święch, prof. dr hab. Krzysztof Stopka, dr n. med. Magdalena Grassmann, dr Monika Marcinkowska, dr Jan Daniluk. Kontakt i zgłoszenia do 30 czerwca 2019 : sekretarzmuzeauczelniane@gmail.com. Szczegółowe informacje: www. muzeauczelniane.pl. Patronat medialny: „Forum Akademickie” oraz „Gazeta GUMed”.

Nauki humanistyczne i społeczne

25-26 maja 2019. Ciążeń nad Wartą. Seminarium pt. Międzykulturowy wymiar komunikacji idei w dziejach nauki.

Organizator: Instytut Historii Nauki PAN im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów w Warszawie oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kierownik konferencji: prof. Jaromir Jeszke, e-mail: jeszke@amu.edu.pl. Więcej informacji na: http://www.ihnpan.waw.pl.

3-4 czerwca 2019. Bydgoszcz. II Międzynarodowa konferencja naukowa wokół Paula Ladewiga i jego „Katechizmu biblioteki”.

Organizator: Zakład Informacji Naukowej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Kontakt: kinib@ukw.edu.pl. Szczegółowe informacje: www.konferencja.kinib.ukw.edu.pl.

7 czerwca 2019. Olsztyn. Starzenie się i późna dorosłość w dyskursie międzypokoleniowym. Wielowymiarowość opieki nad człowiekiem starszym.

Organizator: Koło Naukowe Geragogów, Katedra Pedagogiki Opiekuńczej UWM oraz Katedra Pedagogiki Specjalnej UWM. Współorganizator: Uniwersytet Międzypokoleniowy przy WNS Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Kontakt: Anna Leszczyńska-Rejchert, e-mail: anna.leszczynska@uwm.edu.pl.

10-11 czerwca 2019. Olsztyn. Wyzwania rynku pracy, ubezpieczeń i polityki senioralnej w kontekście starzenia demograficznego.

Organizator: Katedra Polityki Społecznej i Ubezpieczeń Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM. Współorganizator: Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN. Kierownik konferencji: dr hab. Anna Organiściak-Krzykowska, prof. UWM. Kontakt: e-mail: kps@uwm.edu.pl.

13-15 czerwca 2019. Olsztyn. 28. Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej.

Organizator: Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowiek i Wydział Nauk Społecznych UWM. Kontakt: Beata Krzywosz-Rynkiewicz, e-mail: beata.rynkiewicz@uwm.edu.pl.

13-15 czerwca 2019. Łódź. Kaplice w katedrach i kolegiatach. Funkcja – architektura – transformacje.

Organizator: Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego. Kierownicy konferencji: prof. dr hab. Piotr Gryglewski oraz prof. dr hab. Tadeusz Bernatowicz. Kontakt: email: kaplice2019@gmail.com. Szczegółowe informacje: www.historiasztuki.uni.lodz.pl.

26-27 czerwca 2019. Olsztyn. XXI Międzynarodowa konferencja slawistyczna Polsko-Wschodniosłowiańskie kontakty językowe, literackie, kulturowe.

Organizator: Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej Wydziału Humanistycznego UWM. Kontakt: e-mail: joanna.nowacka@uwm.edu.pl.

26-27 września 2019 . Sosnowiec. Człowiek w relacji do zwierząt. Mity – stereotypy – uprzedzenia.

Organizatorzy: Laboratorium Animal Studies – Trzecia Kultura, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Kontakt: dr hab. Justyna Tymieniecka-Suchanek, tel.: 600 113 257, e-mail: justyna.tymieniecka@poczta.fm; dr Tomasz Bugaj, tel. 668 198 025, e-mail: tbrosja@gmail.com.

19-20 września 2019 . Katowice. Ogólnopolska konferencja pt. Przemiany w oświacie i problematyce badań nad pedagogiką przedszkolną i wczesnoszkolną w latach 1979-2019 (40 lat Katedry Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach) .

Organizator: Katedra Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów Wydziału Pedagogiki i Psychologii UŚ. Kierownik konferencji: prof. dr hab. Stanisław Juszczyk.

27-28 września 2019. Łódź. II Interdyscyplinarna konferencja naukowa z cyklu Badania Młodych Naukowców pt. Wiedza – inspiracja – pasja.

Organizator: Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów UŁ. Kierownik naukowy: dr hab. Tomasz Cieślak, prof. UŁ. Więcej informacji: https://docs.google.com/forms/d/10dfSqXbWNUZjHPfWLxns5BoBSq6NALK4kUgGdyK4m8U/edit.

Nauki o życiu

13-14 czerwca 2019 . Łódź. Mind and Body. Aspects of Medieval Natural Philosophy.

Organizator: UŁ oraz Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Kierownik naukowy: dr hab. Marek Gensler, prof. UŁ. Kontakt: mgr Bartosz Pokorski, e-mail: bkpokor@o2.pl.

15 czerwca 2019. Olsztyn. Po drugiej stronie lustra – nowe spojrzenie na autyzm.

Organizator: Zespół Biochemii Medycznej Katedry Biochemii Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM. Współorganizatorzy: ALAB Laboratoria, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie. Kierownik konferencji: prof. dr hab. Elżbieta Kostyra, e-mail: elzbieta.kostyra@uwm.edu.pl.

19 października 2019 . Łódź. Interdyscyplinarne aspekty diagnozy i terapii logopedycznej.

Organizator: Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii UŁ. Kierownik konferencji: dr hab. prof. UŁ Irena Jaros. Kontakt: dr Ewelina Zając i mgr Mateusz Szurek, e-mail: konferencjalogopedia@uni.lodz.pl.

Nauki ścisłe i techniczne

27-31 maja 2019 . Będlewo. XXXIII Konferencja z historii matematyki.

Organizator: Instytut Historii Matematyki PAN w Warszawie. Kontakt: e-mail: witold.wieslaw@poczta.onet.pl. Więcej informacji na: http://www.ihnpan.waw.pl.

13-14 czerwca 2019. Olsztyn. Informacja w społeczeństwie XXI wieku.

Organizator: Katedra Metod Ilościowych, Wydział Nauk Ekonomicznych UWM. Współorganizator: Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Kontakt: Małgorzata Grzywińska-Rąpca, e-mail: malgo@uwm.edu.pl.

24-28 czerwca 2019. Olsztyn. Współczesne kierunki badań w farmakologii i toksykologii weterynaryjnej.

Organizator: Katedra Farmakologii i Toksykologii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM. Kontakt: Włodzimierz Markiewicz, e-mail: mark@uwm.edu.pl.

26-28 czerwca 2019. Olsztyn. Problemy w inżynierii mechanicznej.

Organizator: Wydział Nauk Technicznych UWM. Współorganizatorzy: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział w Olsztynie, Studenckie Koło Robotów Mobilnych. Kierownik konferencji: dr hab. inż. Zdzisław Kaliniewicz, prof. UWM. Kontakt: e-mail: justyna.biedulska@uwm.edu.pl.

Opracowała Ewa KOSTOWSKA