×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Wydarzenia

NCBR (chwilowo) bez dyrektora

Fot. NCBR

WARSZAWA Prof. Maciej Chorowski (na fot. po lewej) złożył rezygnację ze stanowiska dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Na jego czele stał od 13 kwietnia 2016 roku. Przeprowadził m.in. reorganizację pracy NCBR i doprowadził do dywersyfikacji oferowanych instrumentów wsparcia prac B+R, wprowadzając do oferty mechanizmy zwrotne oraz nowatorskie programy w formule problem-driven research , tj. „Bezemisyjny transport publiczny”, „Magazynowanie wodoru”, „Bloki 200+”, „InnoPKP” oraz „e-VAN”. Od 15 kwietnia do czasu rozstrzygnięcia konkursu obowiązki dyrektora pełni dr inż. Wojciech Kamieniecki (na fot. po prawej). Jest absolwentem Wydziału Automatyki i Informatyki Politechniki Śląskiej. Doktorat z nauk ekonomicznych obronił na Uniwersytecie Szczecińskim. Jest ekspertem w zakresie oceny projektów związanych z budową regionalnych sieci szerokopasmowych oraz sieci ostatniej mili. W listopadzie 2018 roku został powołany do Rady NCBiR, w której pełnił funkcję szefa Komisji Finansów.

Doktorat h.c. – prof. Andrzej Rutkowski

Fot. Ryszard Wszołek

BYDGOSZCZ Prof. Andrzej Rutkowski, kierownik Katedry Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, otrzymał 10 kwietnia doktorat honoris causa Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy w uznaniu wieloletniej, wszechstronnej aktywności i wysiłku na rzecz polskiej zootechniki. Prof. Rutkowski jest niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie żywienia zwierząt, w szczególności drobiu. Do jego najważniejszych osiągnięć należą m.in. opracowanie wdrożenia produkcji pasz pełnoporcjowych dla drobiu, prace dotyczące struktury komponentów paszowych, wdrażanie nowych komponentów paszowych, ich uszlachetniania i wzbogacania w celu poprawy strawności i wykorzystania oraz koordynowanie prac nad „bezpieczeństwem białkowym kraju”. Prof. Rutkowski kieruje także stacją doświadczalną żywienia zwierząt w Gorzyniu.

Doktorat h.c. – prof. sir Leszek Borysiewicz

Fot. Anna Wojnar

KRAKÓW Wybitny immunolog, twórca szczepionki przeciw wirusowi HPV, prof. Leszek Borysiewicz, były rektor Uniwersytetu w Cambridge, został 10 kwietnia doktorem honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Godność nadano mu w uznaniu zasług w badaniach nad immunologicznym podłożem zakażeń wirusowych oraz nowotworów złośliwych indukowanych wirusami, a także za wkład w promocję osiągnięć UJ oraz wzmocnienie współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Cambridge a UJ. Prof. Borysiewicz (na fot. po prawej) urodził się w Cardiff jako syn polskich emigrantów. Po ukończeniu szkoły podjął studia medyczne w Welsh National School of Medicine. Uzyskawszy stypendium MRC Clinical Training Fellowship, rozpoczął pracę naukową w Royal Postgraduate Medical School w Londynie, zajmując się aktywnie także dydaktyką. Jest autorem i współautorem 128 publikacji, w większości dotyczących immunologii i wirusologii. W 2001 roku otrzymał Order Imperium Brytyjskiego za pionierskie zasługi w dziedzinie szczepionek. Jest członkiem The Royal Society i Cancer Research UK. Należy do Polskiej Akademii Umiejętności.

Doktorat h.c. – prof. John Raven

Fot. Tomasz Koryszko

LUBLIN Prof. John Raven, wybitny psycholog, autor testów psychologicznej diagnostyki inteligencji, otrzymał 11 kwietnia tytuł doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Brytyjski naukowiec przez wiele lat współpracował z Wydziałem Nauk Społecznych KUL. Zwalidowane, ustandaryzowane i znormalizowane w skali światowej testy, znane jako Raven Progressive Matrices Test, służą do badań nad myśleniem systemowym dzieci, młodzieży i dorosłych. Okazały się m.in. przydatne w profilaktyce wypadków drogowych. Prof. Raven stworzył również koncepcję nowych sił społecznych i psychologicznych, takich jak czynniki poznawcze, społeczne, uczenie się oraz potencjalność zawarta w edukacji, które mogą istotnie przyczynić się do rozwoju społeczności zrównoważonych.

Fundusz Polskiej Nauki

WARSZAWA 15 kwietnia prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę powołującą nowy, długoterminowy mechanizm finansowania badań naukowych i prac rozwojowych ważnych dla strategii rozwoju państwa. FPN powstanie w Banku Gospodarstwa Krajowego i zostanie dofinansowany kwotą 500 mln zł. Z Funduszu będzie finansowany wirtualny instytut badawczy. Nie będzie on posiadał osobowości prawnej ani nie będzie pracodawcą dla naukowców wchodzących w skład zespołów badawczych. Będą one tworzone przez uczonych z różnych ośrodków, a ich pracami pokieruje lider o uznanym dorobku naukowym. Środki z Funduszu mają zostać przeznaczone bezpośrednio na konkursy dla zespołów naukowych, których prace mają być finansowane w perspektywie długoterminowej (do 10 lat). Resort nauki, który przygotował projekt ustawy, wskazywał, że to właśnie długość i elastyczność finansowania ma odróżniać FPN od istniejących już instytucji przyznających granty na badania naukowe.

Złoci programiści

Fot. Arch. prywatne

PORTO Studenci Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego zdobyli złoty medal Akademickich Mistrzostw Świata w Programowaniu Zespołowym. Rozwiązali 8 z 11 przygotowanych przez organizatorów zadań i zajęli 4. miejsce (przyznawano po 4 krążki każdego koloru). Zostali też mistrzami regionu europejskiego. To piąte złoto reprezentantów UW w 25 dotychczasowych występach na tej imprezie. W ubiegłym roku jako jedyni rozwiązali wszystkie 12 zadań. W 43. edycji International Collegiate Programming Contest wystartowało 135 drużyn, których zadaniem było opracowanie algorytmów, a następnie zaprogramowanie ich w udostępnionym przez organizatorów języku (C, C++, Java lub Pascal). Najlepsi okazali się studenci z Uniwersytetu Moskiewskiego. Po srebrny medal sięgnęli programiści z Uniwersytetu Wrocławskiego (6. miejsce).

Pierwsza rekomendacja SESAM

Fot. Kazimierz Adamczewski

ZIELONA GÓRA Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego, jako pierwsze w Polsce, otrzymało rekomendację SESAM (Society in Europe for Simulation Applied to Medicine). Mogą się o nią ubiegać centra wyposażone w odpowiedniej jakości sprzęt, posiadające wykwalifikowaną kadrę instruktorską oraz techniczno-informatyczną, prowadzące zajęcia metodą symulacji medycznej oraz aktywnie uczestniczące w zakresie jej rozpowszechniania. Zielonogórskie MCSM zainaugurowało działalność w styczniu tego roku. Posiada salę wysokiej jakości z trzema symulatorami (pacjenta dorosłego, dziecka oraz niemowlęcia), pracownie: umiejętności technicznych i podstawowych umiejętności pielęgniarskich, salę do debriefingu, salę BLS (podstawowej pomocy medycznej) i ALS (zaawansowanej pomocy medycznej) oraz 2 sale przeznaczone do egzaminu OSCE. Zespół liczy 4 instruktorów symulacji medycznej, 2 techników i 8 nauczycieli przeszkolonych w zakresie metodologii symulacji medycznej.

Arboretum w Nenckim

Fot. Tomasz Janecki

MIKOŁAJKI Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN otrzymał od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska decyzję zezwalającą na utworzenie i prowadzenie leśnego Ogrodu Botanicznego na terenie Stacji Badawczej w Mikołajkach. Arboretum o naturalnym charakterze uwypukli lokalne walory przyrodnicze pobliskiej Puszczy Piskiej. Powstanie na terenie lasu otaczającego budynki stacji. Na obszarze ponad 10 ha zakładane będą kolekcje złożone z różnych gatunków krzewów i drzew bez udziału odmian ozdobnych, m.in. klonów, lip, dębów, brzóz, cisów oraz roślin z północnych i wschodnich Chin, Kaukazu i Ameryki Północnej. Planowana jest także restytucja gatunków zagrożonych.

Głośno o „Ciszy”

Fot. Estampadura

TULUZA/OLSZTYN Linoryty autorstwa prof. Małgorzaty Chomicz z Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego zdobyły nagrodę główną Europejskiego Triennale Grafiki Współczesnej w Tuluzie. Jury doceniło jej grafiki z cyklu „Silence”. Nagroda obejmuje indywidualną, retrospektywną wystawę w Galerii Miejskiej „Le Majorat” w Villeneuve-Tolosane w 2020 roku oraz pokrywa wszystkie koszty z tym związane. Triennale organizowane przez Stowarzyszenie ESTAMPADURA prezentuje współczesną grafikę, służy promocji oraz jest miejscem spotkań europejskich artystów uprawiających grafikę artystyczną. Do konkursu zostali zaproszeni artyści graficy z: Portugalii, Belgii, Niemiec, Hiszpanii, Włoch i Francji. Prof. Chomicz, posiadając podwójne obywatelstwo, wzięła w nim udział jako członek Stowarzyszenia Współczesnych Grafików Włoskich.

Centrum GEO-3EM

Fot. PWr

WROCŁAW Dwanaście specjalistycznych laboratoriów wyposażonych w nowoczesną aparaturę o wartości 72 mln zł znajduje się w najnowszym budynku Politechniki Wrocławskiej. GEO-3EM to unikatowe na skalę europejską centrum badań i transferu technologii związanych ze zrównoważonym wykorzystaniem surowców i energii z różnych źródeł, produkcją maszyn i urządzeń, obróbką materiałów oraz mobilnością przestrzenną. Trzykondygnacyjny gmach, którego budowa rozpoczęła się w 2017 roku, ma ponad 4,6 tys. m2 powierzchni i 100 różnych pomieszczeń, w tym m.in. laboratoria badawcze, salę konferencyjną oraz zaplecze magazynowo-administracyjne. Infrastruktura przeznaczona jest dla pięciu wydziałów PWr: Budownictwa Lądowego i Wodnego, Chemicznego, Elektroniki, Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii oraz Mechanicznego. Budynek jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Inwestycję o wartości 102,6 mln zł sfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Nagroda za książkę o historii USA

Fot. Arch. prywatne

GDAŃSK Dr hab. Anna Mazurkiewicz, prof. nadzw. UG (na fot. po prawej), kierownik Zakładu Historii Najnowszej Powszechnej na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego, została laureatką prestiżowej Willi Paul Adams Award. Nagrodzono ją za książkę Uchodźcy polityczni z Europy Środkowo-Wschodniej w amerykańskiej polityce zimnowojennej 1948–1954 . Monografię doceniono za „imponująco szczegółowe badanie pochodzenia i dynamiki zaangażowania USA w imieniu uchodźców z Europy Środkowo-Wschodniej we wczesnych latach zimnej wojny”. Nagroda (dawniej Foreign Language BookPrize) przyznawana jest co dwa lata przez Organizację Amerykańskich Historyków autorowi najlepszej książki o historii Ameryki opublikowanej w języku obcym. Jej patronem jest Willi Paul Adams, który był aktywnym członkiem OAH w Niemczech i zwolennikiem internacjonalizacji amerykańskiej historii.

Chiron dla prof. Winiarczyka

Fot. UP

LUBLIN Prof. Stanisław Winiarczyk z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie został laureatem prestiżowej Nagrody Chirona dla najlepszego popularyzatora wiedzy weterynaryjnej. Przyznaje je corocznie Kapituła Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Prof. Winiarczyk jest lekarzem weterynarii, specjalistą w zakresie chorób psów i kotów oraz epizootiologii. Pełnił funkcję dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP (2008–2016). Obecnie kieruje Katedrą Epizootiologii i Kliniką Chorób Zakaźnych. Jest krajowym kierownikiem specjalizacji choroby psów i kotów w Komisji ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii, a także członkiem Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej (przewodniczy Komisji ds. Współpracy z Zagranicą). Reprezentuje też krajowy samorząd weterynaryjny w Zgromadzeniu Ogólnym Europejskiej Federacji Lekarzy Weterynarii (Federation of Veterinarians of Europe). Rozmowę z prof. Winiarczykiem zamieściliśmy w numerze 1/2019 FA.

Rektor UW w zarządzie EUA

Fot. UW

PARYŻ/WARSZAWA Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Marcin Pałys, został wybrany do zarządu European University Association. EUA zrzesza ponad 800 uczelni z 48 krajów, pełni kluczową rolę w procesie bolońskim i wpływa na polityki unijne dotyczące szkolnictwa wyższego, badań i innowacji. Nowym przewodniczącym organizacji został Michael Murphy z University College Cork (Irlandia). Wybory odbyły się w trakcie dorocznej konferencji EUA na Uniwersytecie Sorbońskim. Kadencja członków zarządu trwa 4 lata. Prof. Pałys aktywnie angażował się w działania EUA, był m.in. członkiem Grupy Eksperckiej RIS3. W latach 2011–2013 pełnił też funkcję eksperta External Advisory Group dla inicjatyw flagowych Komisji Europejskiej (FET Flagshipprojects). Jego kadencja w zarządzie EUA rozpocznie się 1 lipca. Do końca czerwca w zarządzie organizacji jest prof. Wiesław Banyś, a w Radzie EUA – prof. Jan Szmidt.

Pięć Polek we władzach EURODOC

BRUKSELA Dużym sukcesem delegacji wystawionej przez Krajową Reprezentację Doktorantów zakończyły się wybory do The European Council of Doctoral Candidates and Junior Researchers (EURODOC). Mgr Beata Zwierzyńska z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej weszła do zarządu, a mgr inż. Ewelina Pabjańczyk-Wlazło z Politechniki Łódzkiej do rady doradczej. Ponadto mgr inż. Katarzyna Turoń z Politechniki Śląskiej będzie koordynować zadania związane z artykułami naukowymi, redakcją naukową i newsletterem, dr inż. Agata Skwarczyńska z Politechniki Rzeszowskiej zajmie się newsletterem, a mgr Agnieszka Żyra z Politechniki Krakowskiej została koordynatorką warsztatów i wydarzeń. Wybór 5 Polek jest ewenementem w historii organizacji. EURODOC jest międzynarodową federacją 32 krajowych stowarzyszeń doktorantów i młodych naukowców z Unii Europejskiej oraz Rady Europy.

Pierwsze zdjęcie czarnej dziury

Fot. Wikipedia

BRUKSELA W międzynarodowym projekcie „Event Horizon Telescope” (Teleskop Horyzontu Zdarzeń) uczestniczy ponad 200 naukowców z Europy, obu Ameryk i Azji Wschodniej, w tym dwoje Polaków: dr Monika Mościbrodzka z Radboud University w Nijmegen (Holandia) i dr Maciek Wielgus z Black Hole Initiative na Harvard University (USA). Czarne dziury są to obiekty kosmiczne o ekstremalnej gęstości, których ogromna masa jest skupiona na bardzo małej przestrzeni. Ich obecność ma olbrzymi wpływ na otoczenie – powoduje zakrzywienie czasoprzestrzeni i ekstremalne rozgrzewanie materii, która się do nich dostaje. Aby umożliwić bezpośrednią obserwację najbliższego ich otoczenia, połączono w sieć osiem teleskopów umieszczonych w trudno dostępnych miejscach na dużych wysokościach, w tym w hiszpańskim paśmie górskim Sierra Nevada, na wulkanach w Meksyku i na Hawajach, w górach w Arizonie, na pustyni Atacama w Chile i na Antarktydzie. Utworzyły one „wirtualny teleskop” o rozmiarze Ziemi. Wykonane przezeń zdjęcie przedstawia czarną dziurę znajdującą się w centrum galaktyki Messier 87, 55 mln lat świetlnych od Ziemi, o masie 6,5 mld razy większej od masy Słońca.

Polak jurorem kryminologicznego Nobla

Fot. Arch. prywatne

SZTOKHOLM/BIAŁYSTOK Prof. Emil W. Pływaczewski, dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, został członkiem 11-osobowego jury Sztokholmskiej Nagrody Kryminologicznej. To prestiżowy laur utworzony pod egidą szwedzkiego Ministerstwa Sprawiedliwości. Przyznawany jest naukowcom za wybitne osiągnięcia w badaniach kryminologicznych oraz stosowanie wyników tych badań w celu ochrony praw człowieka i ograniczenia przestępczości. Prof. Pływaczewski jest pierwszym Polakiem w tym gremium. Specjalizuje się w materialnym prawie karnym oraz kryminologii. Jest uznanym ekspertem w zakresie problematyki przestępczości zorganizowanej i terroryzmu.

Doktorat h.c. – prof. Tomasz Łodygowski

Fot. Arch. prywatne

KIJÓW 15 kwietnia rektor Politechniki Poznańskiej, prof. Tomasz Łodygowski, został uhonorowany tytułem doktora honoris causa Politechniki Kijowskiej im. Igora Sikorskiego. W pracy naukowej specjalizuje się m.in. w zagadnieniach mechaniki komputerowej konstrukcji. Współtworzył Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki. Jest członkiem Central European Association for Computational Mechanics. Kierował Zakładem Komputerowego Wspomagania na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska PP, w latach 2002–2008 pełnił funkcję prorektora, a od 2012 r. jest rektorem tej uczelni.

KRAKSat już w kosmosie

Fot. KRAKSat

KRAKÓW Satelita zbudowany przez studentów Akademii Górniczo-Hutniczej i Uniwersytetu Jagiellońskiego został wysłany w przestrzeń kosmiczną. Wynosząca go rakieta Antares 230 wystartowała 17 kwietnia o godz. 22:46 czasu polskiego z należącego do NASA ośrodka Wallops Flight Facility na wschodnim wybrzeżu USA. To pierwszy na świecie satelita typu Cubesat, który do sterowania orientacją wykorzystywać będzie ferrofluid, czyli ciecz magnetyczną. Po kilku tygodniach pobytu na pokładzie stacji zostanie wypuszczony w przestrzeń kosmiczną na wysokości około 400 km. Po roku ciągłych pomiarów i eksperymentów wytraci prędkość i spłonie w atmosferze. Głównym zadaniem KRAKsata jest zbadanie, jak w kosmosie zachowa się ferrofluid, czyli ciekły magnes. Twórcy projektu chcą przetestować pomysł użycia tej cieczy jako koła zamachowego pozwalającego zmniejszyć prędkość obrotową satelity. Krakowska konstrukcja została piątym polskim satelitą na orbicie okołoziemskiej.

Doktorat h.c. – prof. Marian Gorynia

Fot. UwB

BIAŁYSTOK 24 kwietnia prof. Marian Gorynia z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu odebrał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku. Godność nadano w uznaniu jego wkładu w rozwój nauk ekonomicznych. Laureat jest jednym z najwybitniejszych autorytetów w dziedzinie badań nad gospodarką międzynarodową oraz konkurencyjnością. Jego zainteresowania koncentrują się wokół uwarunkowań, przejawów i efektów funkcjonowania przedsiębiorstw w różnych systemach gospodarczych, w szczególności w realiach polskiej gospodarki centralnie administrowanej, a także w okresie transformacji i budowania rozwiniętej gospodarki rynkowej. Prof. Gorynia był rektorem UEP. Jest trzecim ekonomistą w gronie dotychczasowych 19 doktorów h.c. UwB.

Szkoła Liderów 4.0

RADOM Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego zainicjował współpracę z Fundacją Platforma Przemysłu Przyszłości. Jej celem jest działanie na rzecz wzrostu konkurencyjności przedsiębiorców poprzez wspieranie ich transformacji cyfrowej. Siedziba Platformy mieścić się będzie w Radomiu i tu także powstanie Centrum Konsultacyjne Przemysłu Przyszłości, które będzie stanowiło centralny krajowy punkt kontaktowo-doradczy dla przedsiębiorstw zainteresowanych ukierunkowaniem w procesie transformacji cyfrowej. UTH utworzy Szkołę Liderów 4.0 w celu przygotowania wykwalifikowanych kadr dla Platformy oraz polskich przedsiębiorstw. Szkoła będzie kształcić w zakresie nowych rozwiązań technologicznych i biznesowych w Przemyśle 4.0. Absolwenci nabędą wiedzę umożliwiającą budowanie strategii cyfryzacji przedsiębiorstw i skuteczne przeprowadzanie zmian transformacji cyfrowej firm.

Nagroda za pomysł na segregowanie

Fot. OnBoard

WARSZAWA Anna Kozieł, studentka biogospodarki na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, została zwyciężczynią konkursu Stena Circular Economy Award promującego ideę gospodarki o obiegu zamkniętym. Jej pomysł został uznany za najlepszy w kategorii Student. Projekt „Brakujący znak na opakowaniu” zakłada stworzenie systemu modyfikacji etykiet produktowych, który miałby ułatwić konsumentom prawidłową segregację odpadów. Na opakowaniach zostałyby umieszczone symbole informujące o tym, do którego pojemnika na odpady powinien trafić już zużyty produkt. Wyróżnienia otrzymały: Aleksandra Kuty z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie za projekt „DeCloths” oraz Małgorzata Rozmus z Politechniki Częstochowskiej za projekt „KOPudełka”.

Nauczą się mediować

ŁOMŻA Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości we współpracy z sądami Rejonowym i Okręgowym w Łomży oraz Rejonowym w Grajewie uruchamia Centrum Mediacji. Uczelnia będzie kształcić przyszłych mediatorów sądowych, prowadzić badania naukowe, poszerzy ofertę edukacyjną o kursy i szkolenia z zakresu mediacji, stworzy listę własnych mediatorów, będzie popularyzować oraz prowadzić mediacje rówieśnicze w szkołach, zorganizuje w październiku Międzynarodowy Tydzień Mediacji. Od marca studenci prawa, administracji i zarządzania PWSIiP w Łomży biorą udział w trzydziestogodzinnym treningu z mediacji oraz pełnią dyżury z doświadczonymi mediatorami w SR w Łomży. Koordynatorką łomżyńskiego Centrum Mediacji została dr Marta Janina Skrodzka, będąca stałym mediatorem w sądach okręgowych w Łomży i Białymstoku.

Doktorat h.c. – prof. Wiktoria Śliwowska

Fot. UJK

KIELCE 25 kwietnia Uniwersytet Jana Kochanowskiego nadał godność doktora honoris causa prof. Wiktorii Śliwowskiej, emerytowanej profesor Instytutu Historii PAN. Główny nurt jej zainteresowań obejmuje dzieje dziewiętnastowiecznej Rosji. Szczególną rolę odgrywa w jej dorobku edytorstwo źródeł dotyczące polskich ruchów niepodległościowych. Wspólnie z historykami polskimi i rosyjskimi opublikowała 25 tomów źródeł do dziejów Powstania Styczniowego. Wydawnictwo Powstanie Styczniowe. Materiały i dokumenty jest publikacją bez precedensu nie tylko w polskiej historiografii. Jej autorstwa jest także imponujące dzieło Zesłańcy polscy w Imperium Rosyjskim w pierwszej połowie XIX wieku , obejmujące biogramy 2500 zesłańców. W latach 2008–2010 przewodniczyła Komisji Historyków Polskich i Rosyjskich. Jest doktorem honoris causa Rosyjskiej Akademii Nauk.

Nagroda im. Jakubowicza

LUBLIN Dr hab. Małgorzata Adamik-Szysiak z Zakładu Dziennikarstwa UMCS za książkę Strategie komunikowania podmiotów politycznych w Polsce w mediach społecznych oraz dr hab. Maria Łoszewska-Ołowska z Katedry Prawa Mediów Uniwersytetu Warszawskiego za pozycję Zakaz publikacji w prasie danych i wizerunku osób publicznych podejrzanych lub oskarżonych o przestępstwo zostały laureatkami drugiej edycji Media and Democracy Karol Jakubowicz Award. Nagrodę upamiętniającą wybitnego badacza i praktyka mediów, eksperta m.in. KRRiTV i UNESCO, przewodniczącego Komitetu Zarządzającego ds. Mediów i Nowych Usług Komunikacyjnych Rady Europy, przyznaje Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej. Wręczenie 19 września podczas ceremonii otwarcia V Kongresu PTKS.

Wespół w zespół

Fot. PWSZ w Nysie

JELENIA GÓRA Pięć dolnośląskich publicznych uczelni zawodowych podpisało porozumienie o współpracy w zakresie dydaktyki, nauki, kultury i sportu. Rektorzy: Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie dr Katarzyna Rusak, Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze prof. dr hab. Marian Ursel, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy prof. dr hab. inż. Ryszard K. Pisarski, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie dr inż. Przemysław Malinowski (Nysa obecnie leży w woj. opolskim, historycznie należy do Dolnego Śląska) oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu dr hab. Piotr Jurek zobowiązali się do wymiany studentów oraz informacji o zasobach kadrowych i bazie dydaktycznej, wspólnego prowadzenia kursów i szkoleń, aplikowania o fundusze zewnętrzne. Zadeklarowali też tworzenie warunków do realizacji studiów dualnych, prowadzenia badań naukowych, rozwijania działalności sportowej i artystycznej. Będą reprezentować wspólne interesy wobec administracji rządowej, samorządowej i innych organizacji funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego.

Powstanie Centrum Weterynarii

TORUŃ Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało Uniwersytetowi Mikołaja Kopernika 25 mln zł dofinansowania do wartej 65 mln zł budowy zaplecza klinicznego i dydaktycznego Centrum Weterynarii. Prace mogą rozpocząć się jeszcze w tym roku. W budynku o powierzchni 5 tys. m2 znajdą się: część doświadczalna (podziemia), część kliniczna dla dużych zwierząt (parter), klinika zwierząt małych (I piętro), laboratoria diagnostyczne (II piętro), sale dydaktyczne. Na wyposażeniu będą m.in. pozytonowy tomograf emisyjny do badania zwierząt, rezonans magnetyczny, rentgen, ultrasonografy. Według zapewnień rektora UMK, prof. Andrzeja Tretyna, wraz z bonami skarbowymi przekazanymi przez resort w ub.r. uczelnia posiada już całość środków potrzebnych na realizację inwestycji. Studia weterynaryjne to wspólna inicjatywa UMK oraz dwóch uniwersytetów bydgoskich: Technologiczno-Przyrodniczego i Kazimierza Wielkiego. Na I rok studiów przyjęto 58 osób spośród ponad 360 kandydatów.

Psychologowie w COST

KRAKÓW Dr hab. Michał Wierzchoń, prof. UJ, został wybrany wiceprzewodniczącym komitetu zarządzającego sieci „The Neural Architecture of Consciousness” (Neuronalna architektura świadomości, numer akcji CA18106), międzynarodowego konsorcjum finansowanego w ramach programu COST – European Cooperation in Science and Technology. – Chcemy opisać kompleksowy model neuronalnej architektury świadomości (tj. zaangażowane obszary w mózgu i połączenia między nimi), wykorzystując zarówno neuroobrazowanie, jak i dane zebrane w ramach serii zadań behawioralnych. Badaniami objęte zostanie kilkaset osób, zdrowych i pacjentów klinicznych w kilku jednostkach konsorcjum – mówi prof. Wierzchoń. Wyniki badań mogą okazać się pomocne np. przy diagnozowaniu zaburzeń świadomości. Inicjatywa „The Neural Architecture of Consciousness” integruje badania świadomości w 26 krajach europejskich i Japonii. Projekt potrwa cztery lata. W komitecie zarządzającym sieci zasiądzie również dr Michał Bola z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk oraz dr hab. Marek Binder z Instytutu Psychologii UJ.

Pedałowanie ze wsparciem

Fot. AGH

KRAKÓW W Akademii Górniczo-Hutniczej powstaje rower hybrydowy napędzany wodorowymi ogniwami paliwowymi. Pojazd skonstruowali studenci działający w Kole Naukowym FEnEC. Prace trwały ponad rok. Największą trudność sprawił zaprojektowany i wykonywany od podstaw układ elektroniczny sterowania pracą ogniwa paliwowego. Silnik nie służy zastąpieniu rowerzysty, a jedynie wsparciu jego mięśni przy pokonywaniu większych odległości. Dużą zaletą konstrukcji ramy roweru jest możliwość jej składania w sposób umożliwiający bezproblemowe umieszczenie roweru np. w bagażniku samochodowym czy przewiezienie go komunikacją miejską. Pojazd waży 25 kg, a na jednym tankowaniu można nim przejechać do 100 km. Studenci chcą zmniejszyć rozmiar i wagę roweru, aby był on jeszcze bardziej mobilny. Opiekunami naukowymi projektu są: dr hab. inż. Magdalena Dudek, prof. AGH oraz dr inż. Andrzej Raźniak.

Jak Polak z Chińczykiem

WARSZAWA Prawie 36,4 mln zł trafi do naukowców, których projekty skierowano do finansowania w ramach polsko-chińskiego konkursu SHENG. Organizują go wspólnie Narodowe Centrum Nauki i National Natural Science Foundation of China. W pierwszej jego odsłonie zrealizowanych zostanie 30 przedsięwzięć wybranych z 250 złożonych wniosków. Najwyższe dofinansowanie w kwocie ponad 2,7 mln zł otrzyma dr Zhi Jane Chen z Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi Uniwersytetu Gdańskiego na opracowanie skuteczniejszych terapii przeciwnowotworowych. Wśród 30 zwycięskich projektów 22 reprezentuje nauki ścisłe i techniczne, 7 – nauki o życiu, a 1 – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce. Wszystkie będą realizowane zarówno w Polsce, jak i w Chinach.

Zbadają choroby cywilizacyjne

ŁÓDŹ Najwyższej klasy kompleks laboratoriów naukowo-badawczych do badań i analiz chemicznych i biologicznych powstanie w Centrum Kliniczno-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W nowoczesnym budynku pasywnym o powierzchni 4,5 tys. metrów kwadratowych prowadzone będą prace badawczo-rozwojowe dotyczące metabolizmu chorób cywilizacyjnych, oceny skuteczności bezpieczeństwa stosowania leków i oceny biozgodności i bezpieczeństwa stosowania materiałów wykorzystywanych do tworzenia protez, stentów i implantów. W projekt MOLecoLAB zaangażowani są specjaliści z zakresu genetyki, biochemii, biofizyki, mikrobiologii i parazytologii, farmakologii, mechatroniki, bioinformatyki oraz konsultanci medyczni. Budżet inwestycji wynosi 60 mln zł, z czego 41,6 mln zł to środki z RPO, a pozostałą część stanowi wkład własny uczelni. Zakończenie planowane jest za dwa lata.

Więcej aktualności na naszej stronie internetowej www.forumakademickie.pl na naszych profilach na Facebooku oraz na Twitterze

 

Opracowali: Mariusz Karwowski i Piotr Kieraciński

 

Współpraca: Marta Angrocka-Krawczyk, Franciszek Bromberek, Natalia Bujak, Piotr Burda, Andrzej Charytoniuk, Katarzyna Dziedzik, Małgorzata Hołubowska, Maciej Myśliwiec, Joanna Orłowska, Iwona Pachcińska, Monika Rogo, Andrzej Romański, Ewa Sapeńko, Katarzyna Skałecka, Jolanta Szajbe, Grzegorz Tutak, Bartosz Zawiślak

 

Wykorzystano serwisy prasowe szkół wyższych, placówek badawczych i instytucji otoczenia nauki oraz serwisu PAP – Nauka w Polsce.