×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Statut konsensusu

Prof. inż. Lech Dzienis , rektor Politechniki Białostockiej, mówi o wdrażaniu ustawy PSWN oraz tworzeniu statutu swojej uczelni.

Rozmowy o reformie rozpoczęliśmy od budowania nowej struktury. To już ósma jej wersja zaproponowana przeze mnie. Znajduje ona odzwierciedlenie w projekcie statutu politechniki. Chciałbym, aby został on uchwalony przed wakacjami – w czerwcu. Wcześniej musi zostać zaopiniowany przez związki zawodowe, Radę Uczelni i poddany konsultacjom z pracownikami i studentami. Każdy z senatorów dostanie projekt statutu z prośbą o naniesienie uwag swojego środowiska.

Statut opierać się będzie oczywiście na twardych zapisach ustawowych. Dlatego w projekcie przekazywanym do konsultacji jednym kolorem oznaczymy zapisy zaczerpnięte z ustawy – one muszą zostać przyjęte. To, co może podlegać interpretacji, zmianom, będzie wyróżnione inną barwą. Mamy większą swobodę, jeżeli chodzi o sprawy pracownicze, choćby w kwestii wykazu stanowisk, na jakich będą pracować nauczyciele akademiccy oraz kryteriów powoływania na te stanowiska.

Ważne, że ustawa daje możliwość przeniesienia pewnych szczegółowych rozwiązań do aktów prawnych niższej rangi – do regulaminów. Będziemy musieli stworzyć nowy regulamin organizacyjny, nawiązujący do nowej struktury uczelni, a dalej regulaminy wynagradzania, studiowania, oceny pracowników. Dzięki umieszczeniu sporej części rozwiązań w regulaminach, nie będzie potrzebna częsta zmiana statutu.

Struktura uczelni to wynik konsensusu osiągniętego w rozmowach z dziekanami wydziałów. Dziś mamy 7 wydziałów, a od października będzie ich 6. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska wchłonie Zamiejscowy Wydział Leśny. Zamiejscowe wydziały, wg nowej ustawy, nie mogą funkcjonować, będzie więc Instytut Nauk Leśnych w Hajnówce, ciągle na skraju Puszczy Białowieskiej. Wydział Architektury toczył boje o utrzymanie samodzielności. Tam są dwie silne grupy: architekci i artyści, dlatego powołujemy Wydział Architektury i Sztuki. Warto podkreślić, że silną pozycję będzie miał dyrektor instytutu – to on będzie zawiadywał finansami na naukę. Rola dziekana będzie przesunięta w kierunku nadzoru i organizacji dydaktyki.

Wydział Mechaniczny musi zostać podzielony. W tej chwili automatyka weszła w skład dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika, zatem pracownicy, którzy dotychczas zajmowali się automatyką na tym wydziale, przejdą na Wydział Elektryczny, wzmacniając nową dyscyplinę. Wydział Informatyki pozostaje bez zmian, ale możemy za dwa lata utworzyć kolejny instytut – matematyki, który obejmowałby pracowników zajmujących się tą dyscypliną. Dałem takie słowo matematykom, bo jest ich wielu i są prężni naukowo. W tej chwili, żeby nie osłabiać informatyki i gwarantować w kolejnej ocenie uzyskanie kategorii B+, matematycy zgodzili się połączyć siły z informatykami. Po 2021 roku każda z dyscyplin będzie miała szansę pójść na swoje. Wydział Inżynierii Zarządzania staje się Wydziałem Zarządzania – Szkołą Biznesu, jednocześnie przejmując Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń, oczywiście dla całej politechniki. Do tego może prowadzić zajęcia z przedsiębiorczości dla wszystkich kierunków.

Nazwy instytutów tożsame są z nazwami dyscyplin. Tych dyscyplin mamy dziesięć. Zatem strukturę Politechniki Białostockiej będzie tworzyć 10 instytutów i 6 wydziałów.