Konflikt pokoleń?

Andrzej Białas

Gdy rozmawiamy o relacjach pomiędzy starymi i młodymi w nauce, trzeba przede wszystkim uwzględnić to, że zarówno młodzi jak i starzy to grupy bardzo zróżnicowane. W moim mniemaniu dla wzajemnych relacji najistotniejszą rolę odgrywa fakt, że i w jednej, i w drugiej grupie mamy zarówno ludzi naukowo znakomitych, jak i bardzo słabych.

Więcej w elektronicznym i drukowanym wydaniu FA.