Kim jest student i czym jest wznowienie?

Marcin Chałupka

Wbrew nazwie lista studentów z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (zwanej dalej ustawą) wcale nie musi zawierać nazwisk osób mających studencki status. Więc i zaświadczenie o wpisaniu na taką listę może być mylące. Ustalenie kto i od kiedy taki status posiada jest jednak kluczowe. Podobne poniższym rozważania można odnieść do statusu doktoranta.

Więcej w elektronicznym i drukowanym wydaniu FA.