Gorycz niedowartościowania

Aneta Pieniądz

Jednym z głównych grzechów Ustawy 2.0 i całej reformy sygnowanej przez ministra Jarosława Gowina jest zepchnięcie na margines spraw dydaktyki akademickiej. Tendencja ta była widoczna od samego początku prac nad ustawą: na różnych forach dyskutowano namiętnie o radach uczelni, ewaluacji badań, umiędzynarodowieniu, mobilności itd., sprawa dydaktyki pojawiała się niejako przy okazji i emocji raczej nie wywoływała. Lubelska konferencja NKN, poświęcona w całości dydaktyce, przeszła w zasadzie bez echa. Skutkiem tego nikłego zainteresowania wdrażana reforma żadnych problemów dydaktyki akademickiej nie rozwiązuje, a niektóre może jeszcze pogłębić.

Więcej w elektronicznym i drukowanym wydaniu FA.